| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51833 NICKZ-AS
PREFIKSY:   NICKZ-AS AS51833
TRACEROUTE:  2001:0678:0098:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0678:0098:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2001:0678:0098:0000:0000:0000:0000:0000 2001:0678:0098:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2001:678:98::/48
netname:    ccTLD-KazNIC-NET
country:    KZ
org:      ORG-AoIC1-RIPE
admin-c:    NI500-RIPE
tech-c:     PG1584-RIPE
tech-c:     RB12038-RIPE
status:     ASSIGNED ANYCAST
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-lower:   RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ITK
mnt-routes:   MNT-ITK
mnt-domains:  MNT-ITK
created:    2014-04-03T07:48:50Z
last-modified: 2016-04-14T09:50:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KO2-RIPE

organisation:  ORG-AoIC1-RIPE
org-name:    Association of IT Companies of Kazakhstan
org-type:    OTHER
address:    6/5 Kabanbai Batyra, Office 3
address:    Astana, Kazakhstan
address:    010000, AST
phone:     +7 (7172) 92-55-52
fax-no:     +7 (7172) 92-54-11
abuse-c:    KA4372-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ITK
mnt-by:     MNT-ITK
created:    2010-09-22T08:42:09Z
last-modified: 2014-02-20T11:04:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nurlan Issin
address:    6/5 Kabanbai Batyra, Office 3
address:    Astana, Kazakhstan
address:    010000, AST
phone:     +7 (7172) 92-55-52
fax-no:     +7 (7172) 92-54-11
mnt-by:     MNT-KAZNIC
nic-hdl:    NI500-RIPE
created:    2010-09-22T06:57:02Z
last-modified: 2010-09-22T06:57:02Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Gusev
address:    Ilyashev str. 47/2,
address:    Semipalatinsk(Semey), Kazakhstan
address:    071400
phone:     +77222600006
fax-no:     +77222604740
nic-hdl:    PG1584-RIPE
mnt-by:     MNT-KAZNIC
created:    2001-12-06T03:57:10Z
last-modified: 2014-10-29T03:32:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ruslan Bektemirov
address:    Ilyashev str. 47/2,
address:    Kazakhstan, Semipalatinsk(Semey)
address:    071400
phone:     +77222604444
fax-no:     +77222604740
nic-hdl:    RB12038-RIPE
mnt-by:     MNT-KAZNIC
created:    2009-04-13T10:19:07Z
last-modified: 2015-07-17T06:44:51Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:678:98::/48
descr:     Network for anycast DNS ccTLD of zone kz
origin:     AS51833
mnt-by:     MNT-ITK
created:    2014-04-04T08:39:32Z
last-modified: 2014-04-04T08:39:32Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]