| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NICKZ-AS AS51833

as-block:    AS47104 - AS52223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-29T07:18:47Z
last-modified: 2020-10-29T07:18:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51833
as-name:    NICKZ-AS
descr:     for anycast DNS
org:      ORG-AoIC1-RIPE
import:     from AS21282 accept ANY
export:     to AS21282 announce AS51833
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21282 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21282 announce AS51833
import:     from AS29066 accept ANY
export:     to AS29066 announce AS51833
import:     from AS207966 accept ANY
export:     to AS207966 announce AS51833
import:     from AS8985 accept ANY
export:     to AS8985 announce AS51833
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8985 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8985 announce AS51833
import:     from AS56568 accept ANY
export:     to AS56568 announce AS51833
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56568 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56568 announce AS51833
admin-c:    PG1584-RIPE
tech-c:     RB12038-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ITK
created:    2010-11-12T11:03:10Z
last-modified: 2021-02-18T03:15:54Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-KO2-RIPE

organisation:  ORG-AoIC1-RIPE
org-name:    Association of IT Companies of Kazakhstan
org-type:    OTHER
address:    6/5 Kabanbai Batyra, Office 3
address:    Astana, Kazakhstan
address:    010000, AST
phone:     +7 (7172) 92-55-52
fax-no:     +7 (7172) 92-54-11
abuse-c:    KA4372-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ITK
mnt-by:     MNT-ITK
created:    2010-09-22T08:42:09Z
last-modified: 2014-02-20T11:04:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pavel Gusev
address:    Ilyashev str. 47/2,
address:    Semipalatinsk(Semey), Kazakhstan
address:    071400
phone:     +77222600006
fax-no:     +77222604740
nic-hdl:    PG1584-RIPE
mnt-by:     MNT-KAZNIC
created:    2001-12-06T03:57:10Z
last-modified: 2014-10-29T03:32:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ruslan Bektemirov
address:    Ilyashev str. 47/2,
address:    Kazakhstan, Semipalatinsk(Semey)
address:    071400
phone:     +77222604444
fax-no:     +77222604740
nic-hdl:    RB12038-RIPE
mnt-by:     MNT-KAZNIC
created:    2009-04-13T10:19:07Z
last-modified: 2015-07-17T06:44:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]