| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58224 TCI
PREFIKSY:   TCI AS58224
TRACEROUTE:  2.184.240.0 2.184.240.0
LOOKING GLASS: 2.184.240.0 2.184.240.0
IPv6 in 6to4: 2002:2b8:f000::2b8:f000

IR
NetRange:    2.0.0.0 - 2.255.255.255
CIDR:      2.0.0.0/8
NetName:    2-RIPE
NetHandle:   NET-2-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2009-09-29
Updated:    2009-09-30
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/2.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    2.184.214.0 - 2.184.253.255
netname:    TCHO-DSL
descr:     ip-pool for ADSL users
country:    IR
admin-c:    FS10048-RIPE
tech-c:     FS10048-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     AS12880-MNT
created:    2011-09-04T05:11:06Z
last-modified: 2012-08-26T08:33:57Z
source:     RIPE

person:     FAROKH SHARAF
address:    Shahidbeheshti telecommunication,
address:    Next to the Post Office,Bargh Place
address:    ,Bandarabbas,Hormozgan,Iran
phone:     +98 761 223 03 12
fax-no:     +98 761 223 03 11
nic-hdl:    FS10048-RIPE
mnt-by:     AS12880-MNT
created:    2012-08-26T08:33:57Z
last-modified: 2012-08-26T08:33:57Z
source:     RIPE # Filtered


route:     2.184.240.0/21
origin:     AS58224
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2018-02-19T11:42:21Z
last-modified: 2018-02-19T11:42:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]