| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.200.222.93 (lg) / ec2-34-200-222-93.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22c8:de5d::22c8:de5d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCI AS58224

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58224
as-name:    TCI
org:      ORG-ITCP1-RIPE
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS58224
import:     from AS48159 accept ANY
export:     to AS48159 announce AS58224
import:     from AS49666 accept ANY
export:     to AS49666 announce AS58224
import:     from AS49680 accept ANY
export:     to AS49680 announce ANY
import:     from AS42337 action pref=100;accept AS42337
export:     to AS42337 announce ANY
import:     from AS49100 action pref=100;accept AS49100
export:     to AS49100 announce ANY
import:     from AS25184 action pref=100;accept AS25184
export:     to AS25184 announce ANY
import:     from AS21419 action pref=100;accept AS21419
export:     to AS21419 announce ANY
import:     from AS205833 action pref=100;accept AS205833
export:     to AS205833 announce ANY
import:     from AS205647 action pref=100;accept AS205647
export:     to AS205647 announce ANY
import:     from AS51431 action pref=100;accept AS51431
export:     to AS51431 announce ANY
import:     from AS31549 action pref=100;accept AS31549
export:     to AS31549 announce ANY
import:     from AS206596 action pref=100;accept AS206596
export:     to AS206596 announce ANY
import:     from AS51130 action pref=100;accept AS51130
export:     to AS51130 announce ANY
import:     from AS205588 action pref=100;accept AS205588
export:     to AS205588 announce ANY
import:     from AS209596 action pref=100;accept AS-SamanTel
export:     to AS209596 announce AS-SamanTel
import:     from AS62198 action pref=100;accept AS62198
export:     to AS62198 announce ANY
export:     to AS61209 announce ANY
import:     from AS61209 action pref=100;accept AS61209
import:     from AS39074 action pref=100;accept AS39074
export:     to AS39074 announce ANY
import:     from AS61209 action pref=100;accept AS61209
export:     to AS61209 announce ANY
import:     from AS59962 action pref=100;accept AS205588
export:     to AS59962 announce ANY
import:     from AS24707 action pref=100;accept AS24707
export:     to AS24707 announce ANY
import:     from AS59754 action pref=100;accept AS59754
export:     to AS59754 announce ANY
import:     from AS62198 action pref=100;accept AS62198
export:     to AS62198 announce ANY
admin-c:    KZ1283-RIPE
tech-c:     KZ1283-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2012-05-29T10:59:00Z
last-modified: 2020-06-21T09:21:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITCP1-RIPE
org-name:    Iran Telecommunication Company PJS
org-type:    LIR
address:    No 43, Floor 7
address:    1969764913
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982189797777
phone:     +989122186466
fax-no:     +982189796605
admin-c:    KZ1283-RIPE
admin-c:    NA6437-RIPE
tech-c:     DP15203-RIPE
abuse-c:    AR15666-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TCI-RIPE-MNT
mnt-ref:    mnt-zahedi
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2010-02-10T12:45:26Z
last-modified: 2019-10-12T10:31:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khadijeh Zahedi Arani
address:    Telecommunication Company of IRAN
phone:     +982189797777
nic-hdl:    KZ1283-RIPE
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2018-01-06T10:31:08Z
last-modified: 2018-11-15T22:18:56Z
source:     RIPE # Filtered


mntner:     AS58224
descr:     Startup maintainer
admin-c:    KZ1283-RIPE
auth:      SSO # Filtered
mnt-by:     AS58224
created:    2015-12-14T09:03:11Z
last-modified: 2018-11-18T07:26:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khadijeh Zahedi Arani
address:    Telecommunication Company of IRAN
phone:     +982189797777
nic-hdl:    KZ1283-RIPE
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2018-01-06T10:31:08Z
last-modified: 2018-11-15T22:18:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]