| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCI AS58224

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS58224
as-name:    TCI
export:     to AS41061 announce any
org:      ORG-ITCP1-RIPE
import:     from AS208896 action pref=100;accept AS208896
export:     to AS208896 announce any
import:     from AS56486 action pref=100;accept AS56486
export:     to AS56486 announce any
import:     from AS49556 action pref=100;accept AS49556
export:     to AS49556 announce any
import:     from AS210820 action pref=100;accept AS210820
export:     to AS210820 announce any
import:     from AS3177 action pref=100;accept AS3177
export:     to AS3177 announce any
import:     from AS49228 action pref=100;accept AS49228
export:     to AS49228 announce any
import:     from AS60148 action pref=100;accept AS60148
export:     to AS60148 announce any
import:     from AS209279 action pref=100;accept AS209279
export:     to AS209279 announce any
import:     from AS48898 action pref=100;accept AS48898
export:     to AS48898 announce any
import:     from AS204650 action pref=100;accept AS204650
export:     to AS204650 announce any
import:     from AS48597 action pref=100;accept AS48597
export:     to AS48597 announce any
import:     from AS207724 action pref=100;accept AS207724
export:     to AS207724 announce any
import:     from AS59962 action pref=100;accept AS59962
export:     to AS59962 announce any
import:     from AS203916 action pref=100;accept AS203916
export:     to AS203916 announce any
import:     from AS211670 action pref=100;accept AS211670
export:     to AS211670 announce any
import:     from AS212476 action pref=100;accept AS212476
export:     to AS212476 announce any
import:     from AS41061 action pref=100;accept AS41061
import:     from AS44208 action pref=100;accept AS44208
export:     to AS44208 announce any
import:     from AS44400 action pref=100;accept AS44400
export:     to AS44400 announce any
import:     from AS203684 action pref=100;accept AS203684
export:     to AS203684 announce any
import:     from AS44410 action pref=100;accept AS44410
export:     to AS44410 announce any
import:     from AS209462 action pref=100;accept AS209462
export:     to AS209462 announce any
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS12880 announce AS58224
import:     from AS48159 accept ANY
export:     to AS48159 announce AS58224
import:     from AS49666 accept ANY
export:     to AS49666 announce AS58224
import:     from AS49680 accept ANY
export:     to AS49680 announce ANY
import:     from AS48147 action pref=100;accept AS48147
export:     to AS48147 announce ANY
import:     from AS42337 action pref=100;accept AS42337
export:     to AS42337 announce ANY
import:     from AS49100 action pref=100;accept AS49100
export:     to AS49100 announce ANY
import:     from AS25184 action pref=100;accept AS25184
export:     to AS25184 announce ANY
import:     from AS21419 action pref=100;accept AS21419
export:     to AS21419 announce ANY
import:     from AS205833 action pref=100;accept AS205833
export:     to AS205833 announce ANY
import:     from AS205647 action pref=100;accept AS205647
export:     to AS205647 announce ANY
import:     from AS51431 action pref=100;accept AS51431
export:     to AS51431 announce ANY
import:     from AS31549 action pref=100;accept AS31549
export:     to AS31549 announce ANY
import:     from AS206596 action pref=100;accept AS206596
export:     to AS206596 announce ANY
import:     from AS51130 action pref=100;accept AS51130
export:     to AS51130 announce ANY
import:     from AS205588 action pref=100;accept AS205588
export:     to AS205588 announce ANY
import:     from AS209596 action pref=100;accept AS-SamanTel
export:     to AS209596 announce AS-SamanTel
import:     from AS62198 action pref=100;accept AS62198
import:     from AS57986 action pref=100;accept AS57986
export:     to AS57986 announce ANY
export:     to AS62198 announce ANY
import:     from AS206388 action pref=100;accept AS206388
export:     to AS206388 announce ANY
import:     from AS61129 action pref=100;accept AS61129
export:     to AS61129 announce ANY
export:     to AS61209 announce ANY
import:     from AS61209 action pref=100;accept AS61209
import:     from AS39074 action pref=100;accept AS39074
export:     to AS39074 announce ANY
import:     from AS61209 action pref=100;accept AS61209
export:     to AS61209 announce ANY
import:     from AS1756 action pref=100;accept AS1756
export:     to AS1756 announce ANY
import:     from AS59962 action pref=100;accept AS205588
export:     to AS59962 announce ANY
import:     from AS24707 action pref=100;accept AS24707
export:     to AS24707 announce ANY
import:     from AS59754 action pref=100;accept AS59754
export:     to AS59754 announce ANY
import:     from AS62198 action pref=100;accept AS62198
export:     to AS62198 announce ANY
admin-c:    KZ1283-RIPE
import:     from AS61246 action pref=100;accept AS61246
export:     to AS61246 announce ANY
tech-c:     KZ1283-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2012-05-29T10:59:00Z
last-modified: 2024-03-12T11:57:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ITCP1-RIPE
org-name:    Iran Telecommunication Company PJS
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No 43, Floor 7
address:    1969764913
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982189797777
phone:     +989122186466
fax-no:     +982189796605
admin-c:    KZ1283-RIPE
admin-c:    NA6437-RIPE
tech-c:     DP15203-RIPE
abuse-c:    AR15666-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TCI-RIPE-MNT
mnt-ref:    mnt-zahedi
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2010-02-10T12:45:26Z
last-modified: 2020-12-16T13:06:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khadijeh Zahedi Arani
address:    Telecommunication Company of IRAN
phone:     +982189797777
nic-hdl:    KZ1283-RIPE
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2018-01-06T10:31:08Z
last-modified: 2018-11-15T22:18:56Z
source:     RIPE # Filtered


mntner:     AS58224
descr:     Startup maintainer
admin-c:    KZ1283-RIPE
auth:      SSO # Filtered
mnt-by:     AS58224
created:    2015-12-14T09:03:11Z
last-modified: 2018-11-18T07:26:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Khadijeh Zahedi Arani
address:    Telecommunication Company of IRAN
phone:     +982189797777
nic-hdl:    KZ1283-RIPE
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2018-01-06T10:31:08Z
last-modified: 2018-11-15T22:18:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]