| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58224 TCI
PREFIKSY:   TCI AS58224
TRACEROUTE:  2.183.64.0 2.183.64.0
LOOKING GLASS: 2.183.64.0 2.183.64.0
IPv6 in 6to4: 2002:2b7:4000::2b7:4000

IR
NetRange:    2.0.0.0 - 2.255.255.255
CIDR:      2.0.0.0/8
NetName:    2-RIPE
NetHandle:   NET-2-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2009-09-29
Updated:    2009-09-30
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/2.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    2.183.64.0 - 2.183.79.255
netname:    mashhad-adsl-users
descr:     mokhaberat khorasan razavi
country:    IR
admin-c:    JS17638-RIPE
tech-c:     JS17638-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     AS12880-MNT
created:    2015-12-15T12:41:23Z
last-modified: 2015-12-15T12:41:23Z
source:     RIPE

person:     Jamil Sabbaghy
address:    Khomeini ST Mashhad Iran
phone:     +98 511 604 44 40
nic-hdl:    JS17638-RIPE
mnt-by:     AS12880-MNT
created:    2015-12-15T12:41:23Z
last-modified: 2017-10-30T23:04:30Z
source:     RIPE


route:     2.183.64.0/20
origin:     AS58224
mnt-by:     TCI-RIPE-MNT
created:    2018-02-27T12:38:01Z
last-modified: 2018-02-27T12:38:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]