| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8953 ASN-ORANGE-ROMANIA
PREFIKSY:   ASN-ORANGE-ROMANIA AS8953
TRACEROUTE:  193.231.48.0 subnet.global-one.ro
LOOKING GLASS: 193.231.48.0 subnet.global-one.ro
IPv6 in 6to4: 2002:c1e7:3000::c1e7:3000

RO
inetnum:    193.231.48.0 - 193.231.63.255
netname:    ORANGE-RO
descr:     Orange Romania SA
descr:     47-53 Lascar Catargiu Blvd., Sector 1, Bucharst
country:    RO
admin-c:    ORRO1-RIPE
tech-c:     ORRO1-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     AS3233-MNT
mnt-lower:   AS3233-MNT
mnt-routes:   AS8953-MNT
created:    2002-03-20T13:12:07Z
last-modified: 2021-09-14T09:45:52Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Orange Romania S.A.
org:      ORG-ORS1-RIPE
address:    Europe House, 51-53 Lascar Catargiu Blvd. Sector 1
address:    10665
address:    Bucharest
address:    Romania
phone:     +40 21 203 3000
admin-c:    MP10217-RIPE
admin-c:    AS34214-RIPE
admin-c:    IT2133-RIPE
tech-c:     VM273-RIPE
tech-c:     IT2133-RIPE
tech-c:     AS34214-RIPE
tech-c:     AU1362-RIPE
tech-c:     SP15608-RIPE
nic-hdl:    ORRO1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Please report network abuse/spam to:
remarks:    SOC.RO@orange.com
remarks:    Network Supervision Phone 24x7: +40 21 203 3275
remarks:    Network Supervision Fax: +40 21 203 3324
remarks:    --------------------------------------------------------
abuse-mailbox: registry@orange.com
mnt-by:     AS8953-MNT
created:    2002-04-15T11:25:55Z
last-modified: 2022-07-22T08:41:33Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.231.48.0/20
descr:     Orange Romania Network
origin:     AS8953
mnt-by:     AS8953-MNT
created:    2015-04-29T11:16:43Z
last-modified: 2015-04-29T11:16:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]