| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-ORANGE-ROMANIA AS8953

as-block:    AS8797 - AS9128
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-04T15:25:08Z
last-modified: 2021-11-04T15:25:08Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8953
as-name:    ASN-ORANGE-ROMANIA
org:      ORG-ORS1-RIPE
remarks:    ---Upstreams---
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1299 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6762 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6762 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5511 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5511 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5511 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5511 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6774 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6774 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6774 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6774 announce AS-ORANGERO
remarks:    ---Peerings---
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20530 accept AS-ROMANIA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20530 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20530 accept AS-ROMANIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20530 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8708 accept AS-RDSNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8708 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9050 accept AS-RTD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9050 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5588 accept AS-GTS-CE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5588 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 accept AS-GTS-CE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49909 accept AS-DIRECTONE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49909 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49909 accept AS-DIRECTONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49909 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39737 accept AS-NETVISIONTEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39737 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28809 accept AS-NAUKANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28809 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39107 accept AS-INTERLANRO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39107 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39107 accept AS-INTERLANRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39107 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6830 accept AS-AORTARO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6830 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 accept AS-AORTARO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9009 accept AS-GBXS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9009 announce AS-ORANGERO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 accept AS-GBXS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 announce AS-ORANGERO
remarks:    ---Customers---
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25454 accept AS-ORANGEMD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25454 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25454 accept AS-ORANGEMD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25454 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8338 accept AS-EQUANTRO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8338 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34794 accept AS34794
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34794 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43631 accept AS43631
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43631 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35210 accept AS35210
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35210 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12439 accept AS12439
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12439 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29098 accept AS29098
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29098 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15619 accept AS15619
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15619 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48930 accept AS48930
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48930 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48754 accept AS48754
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48754 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49496 accept AS49496
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49496 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39732 accept AS39732
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39732 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS196783 accept AS196783
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS196783 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44761 accept AS44761
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44761 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51240 accept AS51240
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51240 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51689 accept AS51689
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51689 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51654 accept AS51654
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51654 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51637 accept AS51637
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51637 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51325 accept AS51325
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51325 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43464 accept AS43464
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43464 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57177 accept AS57177
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57177 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31151 accept AS31151
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31151 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS58043 accept AS58043
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS58043 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43461 accept AS43461
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43461 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61348 accept AS61348
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61348 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28727 accept AS28727
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28727 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47230 accept AS47230
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47230 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60644 accept AS60644
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60644 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60303 accept AS60303
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60303 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43807 accept AS43807
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43807 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33971 accept AS33971 AS34130
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33971 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50209 accept AS50209
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50209 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12672 accept AS12672
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12672 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25536 accept AS25536
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25536 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39745 accept AS39745
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39745 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51885 accept AS51885
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51885 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51832 accept AS51832
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51832 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198914 accept AS198914
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198914 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25378 accept AS25378
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25378 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34022 accept AS34022
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34022 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34184 accept AS34184
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34184 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34451 accept AS34451
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34451 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38981 accept AS38981
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38981 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42426 accept AS42426
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42426 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43736 accept AS43736
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43736 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44184 accept AS44184
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44184 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49295 accept AS49295
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49295 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57326 accept AS57326
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57326 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48786 accept AS48786
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48786 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48095 accept AS48095
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48095 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62299 accept AS62299
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62299 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS201387 accept AS201387
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS201387 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42790 accept AS42790
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42790 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS58175 accept AS58175
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS58175 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41432 accept AS41432
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41432 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41492 accept AS41492
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41492 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39492 accept AS39492
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39492 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51712 accept AS51712
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51712 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44675 accept AS44675
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44675 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39105 accept AS39105
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39105 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31362 accept AS31362
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31362 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51709 accept AS51709
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51709 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50659 accept AS50659
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50659 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59735 accept AS59735
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59735 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56499 accept AS56499
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56499 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51441 accept AS51441
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51441 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35270 accept AS35270
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35270 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56432 accept AS56432
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56432 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS200492 accept AS200492
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS200492 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48074 accept AS-EVH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48074 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60676 accept AS60676
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60676 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57444 accept AS57444
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57444 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30885 accept AS30885
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30885 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS205783 accept AS205783
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31278 accept AS31278
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3233 accept AS3233
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS205783 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31278 announce ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3233 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49169 accept AS49169
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49169 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS207958 accept AS207958
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS207958 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41210 accept AS41210
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41210 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42508 accept AS42508
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42508 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20930 accept AS20930
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20930 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41537 accept AS41537
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41537 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48005 accept AS48005
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48005 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS212499 accept AS212499
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS212499 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34176 accept AS34176
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34176 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34740 accept AS34740
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34740 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34538 accept AS34538
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34538 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34415 accept AS34415
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34415 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60089 accept AS60089
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60089 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS60694 accept AS60694
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS60694 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62445 accept AS62445
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62445 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34951 accept AS34951
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34951 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56951 accept AS56951
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56951 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34358 accept AS-Clax
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34358 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20616 accept AS-NETBRIDGE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20616 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6796 accept AS6796
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6796 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56570 accept AS56570
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56570 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57464 accept AS57464
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57464 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62285 accept AS62285
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62285 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS201805 accept AS201805
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS201805 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31074 accept AS31074
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31074 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47703 accept AS47703
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47703 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42234 accept AS42234
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42234 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS202756 accept AS202756
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS202756 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51627 accept AS51627
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51627 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS59511 accept AS59511
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS59511 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33977 accept AS33977
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33977 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57790 accept AS57790
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57790 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS209644 accept AS209644
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS209644 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS204972 accept AS204972
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS204972 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56967 accept AS56967
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56967 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48705 accept AS48705
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48705 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35726 accept AS35726
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35726 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57392 accept AS57392
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57392 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS62127 accept AS62127
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS62127 announce ANY
remarks:    ---BGP policies---
remarks:    We honor MED
remarks:    Customer settable communities:
remarks:    - 8953:1001 Prepend 8953 to international
remarks:    - 8953:1002 Prepend 2 x 8953 to international
remarks:    - 8953:1003 Prepend 3 x 8953 to international
remarks:    - 8953:1009 Don't announce to international
remarks:    - 8953:2001 Prepend 8953 to national peers
remarks:    - 8953:2002 Prepend 2 x 8953 to national peers
remarks:    - 8953:2003 Prepend 3 x 8953 to national peers
remarks:    - 8953:2009 Don't announce to national peers
remarks:    - 1001:AS Prepend 8953 to peer/upstream AS
remarks:    - 1002:AS Prepend 2 x 8953 to peer/upstream AS
remarks:    - 1003:AS Prepend 3 x 8953 to peer/upstream AS
remarks:    - 1009:AS Don't announce to to peer/upstream AS
remarks:    - 8953:666 Blackhole IPv4 /32 or IPv6 /128 (from own networks only)
remarks:    - 8953:1050 Set lowest local preference in AS8953
admin-c:    ORRO1-RIPE
tech-c:     ORRO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8953-MNT
created:    2002-04-19T10:12:09Z
last-modified: 2022-09-20T10:15:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ORS1-RIPE
org-name:    Orange Romania S.A.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Europe House, 51-53 Lascar Catargiu Blvd. Sector 1
address:    10665
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40212033000
fax-no:     +40374447270
fax-no:     +40374447473
fax-no:     +40212037473
admin-c:    AS34214-RIPE
admin-c:    ORRO1-RIPE
admin-c:    IT2133-RIPE
abuse-c:    ORRO1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8953-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8953-MNT
created:    2004-04-17T11:49:42Z
last-modified: 2020-12-16T12:47:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Orange Romania S.A.
org:      ORG-ORS1-RIPE
address:    Europe House, 51-53 Lascar Catargiu Blvd. Sector 1
address:    10665
address:    Bucharest
address:    Romania
phone:     +40 21 203 3000
admin-c:    MP10217-RIPE
admin-c:    AS34214-RIPE
admin-c:    IT2133-RIPE
tech-c:     VM273-RIPE
tech-c:     IT2133-RIPE
tech-c:     AS34214-RIPE
tech-c:     AU1362-RIPE
tech-c:     SP15608-RIPE
nic-hdl:    ORRO1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Please report network abuse/spam to:
remarks:    SOC.RO@orange.com
remarks:    Network Supervision Phone 24x7: +40 21 203 3275
remarks:    Network Supervision Fax: +40 21 203 3324
remarks:    --------------------------------------------------------
abuse-mailbox: registry@orange.com
mnt-by:     AS8953-MNT
created:    2002-04-15T11:25:55Z
last-modified: 2022-07-22T08:41:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]