| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5543 ALTROUTER-ASN1
PREFIKSY:   ALTROUTER-ASN1 AS5543
TRACEROUTE:  193.22.6.0 village-desktop.mikhlevich.ru
LOOKING GLASS: 193.22.6.0 village-desktop.mikhlevich.ru
IPv6 in 6to4: 2002:c116:600::c116:600

RU
inetnum:    193.22.6.0 - 193.22.6.255
netname:    RU-TRANSTELECOM-20031119
country:    RU
org:      ORG-CJSC19-RIPE
admin-c:    KTTK-RIPE
tech-c:     KTTK-RIPE
status:     ALLOCATED PA
remarks:    INFRA AW
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
mnt-lower:   VTT-MNT
mnt-routes:   VTT-MNT
mnt-domains:  VTT-MNT
created:    2018-08-17T11:40:19Z
last-modified: 2019-08-15T06:05:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJSC19-RIPE
org-name:    Joint Stock Company TransTeleCom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Vereyskaya street 29, building 134
address:    121357
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957846670
fax-no:     +74957846671
admin-c:    YL390-RIPE
admin-c:    AERM-RIPE
abuse-c:    KTTK-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRANSTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2009-03-11T13:07:47Z
last-modified: 2022-04-08T10:40:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TTC NOC
address:    Company TransTeleCom Network Operation Center
address:    29/134, Vereyskaya str.
address:    121357 Moscow Russian Federation
phone:     +7 495 7846677
phone:     +7 495 7846670
fax-no:     +7 495 7846671
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    YL390-RIPE
tech-c:     YL390-RIPE
tech-c:     DP11502-RIPE
tech-c:     AYS33-RIPE
tech-c:     AERM-RIPE
tech-c:     AK20532-RIPE
tech-c:     MN12708-RIPE
nic-hdl:    KTTK-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: ripe@ttk.ru
remarks:    Spam & Abuse: abuse@ttk.ru
remarks:    Routing inquiries: iptech@ttk.ru
remarks:    Peering issues: peering@ttk.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    Please use abuse@ttk.ru e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2003-09-26T09:09:36Z
last-modified: 2022-04-07T15:41:41Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ttk.ru


route:     193.22.6.0/24
descr:     Mikhlevich Village
descr:     Marks, Russian Federation
origin:     AS15974
mnt-by:     MIKHLEVICH-MNT
created:    2022-02-16T11:51:31Z
last-modified: 2022-02-16T11:51:31Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.22.6.0/24
descr:     Laboratory # 1
descr:     AltRouter
descr:     Saratov, Russian Federation
origin:     AS5543
org:      ORG-LA1717-RIPE
mnt-by:     MIKHLEVICH-MNT
created:    2022-02-03T16:11:56Z
last-modified: 2022-02-04T19:37:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LA1717-RIPE
org-name:    LLC "ALTROUTER"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    IM.SAKKO I VANTSETTI STR., 59, APT.5
address:    410056
address:    Saratov
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78452394119
admin-c:    IPv6-RU
tech-c:     IPv6-RU
abuse-c:    IPv6-AL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MIKHLEVICH-MNT
created:    2022-02-01T08:21:03Z
last-modified: 2022-04-14T01:47:21Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    MIKHLEVICH-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]