| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VTT-AS AS15974

as-block:    AS15965 - AS16057
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15974
as-name:    VTT-AS
descr:     ISP, Saratov, Russia.
descr:     JSC "Volgatranstelecom"
remarks:    Looking Glass:
remarks:    http://lg.vtt.net/
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    ***** Saratov Classic Uplink *****
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS20485 217.150.41.246 at 217.150.41.245 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 217.150.41.246 at 217.150.41.245 announce AS-VTT-S
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    *** Saratov Retail Uplink ***
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS20485 217.150.45.6 at 217.150.45.5 action pref=100; accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS20485 217.150.45.6 at 217.150.45.5 announce AS-VTT-S
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-VTT-S
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    ***** Volgograd Classic Uplink *****
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS20485 217.150.47.45 at 217.150.47.46 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 217.150.47.45 at 217.150.47.46 announce AS-VTT-V
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    *** Volgograd Retail Uplink ***
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS20485 217.150.46.214 at 217.150.46.213 action pref=100; accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS20485 217.150.46.214 at 217.150.46.213 announce AS-VTT-V
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-VTT-V
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    *** Astrakhan General Uplink ***
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS20485 217.150.50.114 at 217.150.50.113 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20485 217.150.50.114 at 217.150.50.113 announce AS-VTT-A
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20485 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20485 announce AS-VTT-A
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    ************ IX in Saratov ************
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS9049 action pref=200; accept AS-ERTH
export:     to AS9049 announce AS-VTT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9049 action pref=200; accept AS-ERTH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9049 announce AS-VTT
import:     from AS9111 action pref=200; accept AS9111 { 212.193.32.0/19^19-24 }
export:     to AS9111 announce AS-VTT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9111 action pref=200; accept AS9111
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9111 announce AS-VTT
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    *********** IX in Volgograd ***********
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS9049 action pref=200; accept AS-ERTH
export:     to AS9049 announce AS-VTT
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    *********** IX in Astrakhan ************
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    EMPTY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    ***** Customers in Saratov *****
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    EMPTY
remarks:    ***** Customers in Balakovo *****
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    EMPTY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    ***** Customers in Volgograd *****
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS198778 action pref=200; accept AS-EROS { 91.246.24.0/24 }
export:     to AS198778 announce ANY
import:     from AS58084 action pref=200; accept AS58084 { 37.221.184.0/21^21-24 }
export:     to AS58084 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    ***** Customers in Astrakhan *****
remarks:    ---------------------------------------------------------
import:     from AS58084 action pref=200; accept AS58084 { 37.221.184.0/21^21-24 }
export:     to AS58084 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------
org:      ORG-CJSC19-RIPE
admin-c:    VTT3-RIPE
tech-c:     VN887-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VTT-MNT
created:    2002-08-16T17:53:28Z
last-modified: 2022-10-20T13:03:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CJSC19-RIPE
org-name:    Joint Stock Company TransTeleCom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Vereyskaya street 29, building 134
address:    121357
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957846670
fax-no:     +74957846671
admin-c:    YL390-RIPE
admin-c:    MN12708-RIPE
abuse-c:    KTTK-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRANSTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2009-03-11T13:07:47Z
last-modified: 2023-11-20T12:20:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VTT Network Operations Centre
address:    JSC "Volgatranstelecom"
address:    Chernyshevskogo str., 60\62a, floor 12
address:    Saratov, 410004
address:    Russia
phone:     +7 845 2394545
phone:     +7 845 2394546
phone:     +7 845 2394519
phone:     +7 845 2394517
phone:     +7 845 2394501
phone:     +7 845 2394538
fax-no:     +7 845 2394510
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Points of contact for VTT Network Operations
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security issues: abuse@vtt.net
remarks:    General information: office@vtt.net
remarks:    Routing and peering issues: noc@vtt.net
remarks:    IP address space requests
remarks:    and reverse zone delegation: hostmaster@vtt.net
remarks:    Other LIR issues: lir@vtt.net
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    _________________A T T E N T I O N!____________________
remarks:    Please use abuse@vtt.net e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    ---------------------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@vtt.net
org:      ORG-JV1-RIPE
admin-c:    VTT3-RIPE
tech-c:     IPv6-RU
tech-c:     DSM119-RIPE
tech-c:     DVN12-RIPE
nic-hdl:    VN887-RIPE
mnt-by:     VTT-MNT
created:    2009-10-28T05:18:36Z
last-modified: 2019-07-18T10:58:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VTT Registry
address:    JSC "Volgatranstelecom"
address:    37/45, Shelkovichnaya str.
address:    Saratov, 410017
address:    Russia
phone:     +7 845 2394210
phone:     +7 845 2394519
phone:     +7 845 2394501
phone:     +7 845 2394517
fax-no:     +7 845 2394200
fax-no:     +7 845 2394510
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    Points of contact for VTT Network Operations
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    SPAM and Network security issues:  abuse@vtt.net
remarks:    General information:         office@vtt.net
remarks:    Routing and peering issues:     noc@vtt.net
remarks:    IP address space requests
remarks:    and reverse zone delegation:     hostmaster@vtt.net
remarks:    Other LIR issues:          lir@vtt.net
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    _________________A T T E N T I O N!____________________
remarks:    Please use abuse@vtt.net e-mail address for complaints.
remarks:    All messages to any other our address, relative to SPAM
remarks:    or security issues, will not be concerned.
remarks:    ---------------------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@vtt.net
org:      ORG-JV1-RIPE
admin-c:    AGS103-RIPE
tech-c:     IPv6-RU
nic-hdl:    VTT3-RIPE
mnt-by:     VTT-MNT
created:    2002-07-01T16:20:25Z
last-modified: 2019-05-14T12:42:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]