| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS8664 ICM-PUB
PREFIKSY:   ICM-PUB AS8664
TRACEROUTE:  193.219.28.0 193.219.28.0
LOOKING GLASS: 193.219.28.0 193.219.28.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1db:1c00::c1db:1c00

PL
inetnum:    193.219.28.0 - 193.219.28.255
netname:    ICM-PL
descr:     ICM
descr:     Public Internet services network
descr:     at University of Warsaw, ICM
country:    PL
org:      ORG-IA45-RIPE
admin-c:    ICM3-RIPE
tech-c:     ICM3-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ICM-PL
mnt-by:     UW-PL
mnt-routes:   ICM-PL
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-06-24T10:57:12Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IA45-RIPE
org-name:    University of Warsaw
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Krakowskie Przedmiescie 26/28
address:    00-927
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48225520527
fax-no:     +48225520837
admin-c:    UWPL
tech-c:     UWPL
abuse-c:    UWPL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UW-PL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UW-PL
created:    2004-04-17T11:47:16Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ICM Networking Group
address:    University of Warsaw, ICM Core Network Services
address:    Pawinskiego 5A
address:    02-106 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8749393
fax-no:     +48 22 8749115
abuse-mailbox: abuse@core.icm.edu.pl
admin-c:    JS10005-RIPE
tech-c:     JS10005-RIPE
tech-c:     MS43472-RIPE
tech-c:     PB20162-RIPE
tech-c:     KB4909-RIPE
nic-hdl:    ICM3-RIPE
mnt-by:     ICM-PL
created:    2001-12-06T20:18:50Z
last-modified: 2017-04-28T10:25:32Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.219.28.0/24
descr:     Public Internet services network
descr:     at University of Warsaw, ICM
origin:     AS8664
mnt-by:     ICM-PL
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2009-11-04T13:12:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]