| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ICM-PUB AS8664

as-block:    AS8525 - AS8769
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS8664
org:      ORG-IA45-RIPE
as-name:    ICM-PUB
descr:     public network services
admin-c:    ICM3-RIPE
tech-c:     ICM3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:
remarks:    Communities set by ICM (8664:xxxx)
remarks:
remarks:    1000 - ICM networks
remarks:    1011 - IXP with Pionier access (MAN-edu)
remarks:    1013 - IXP with Pionier access (MAN-com)
remarks:    1014 - IXP with Pionier access (com with peering agreement)
remarks:    1015 - IXP with Pionier access (content provider)
remarks:    1016 - IXP with Pionier access (com without peering agreement)
remarks:    1022 - Pionier members (polish edu MANs)
remarks:    1024 - PLIX
remarks:    1025 - WAW-EDU(SGH,WSISiZ,PW)
remarks:    1027 - GTS
remarks:    1029 - Netia
remarks:    1030 - TPSA
remarks:    1031 - NASK
remarks:    1033 - UPC
remarks:    1034 - Provector
remarks:    1050 - Advertised peerings
remarks:
remarks:    Communities accepted by ICM (8664:xxxx)
remarks:    no-export
remarks:    no-advertise
remarks:    20XY
remarks:    X = 1 - ... to Pionier peerings
remarks:    X = 2 - ... to ICM IXP
remarks:    X = 3 - ... to AS8501
remarks:    (advertise only to Pionier MANs with direct peering)
remarks:    Y = 0 - do not announce (doesn't work for X = 2)
remarks:    Y = 1 - prepend once
remarks:    Y = 2 - prepend twice
remarks:    Y = 3 - prepend thrice
remarks:    Y = 4 - prepend quadrice
remarks:    2990 - set localpref 250
remarks:    2999 - set localpref 150
remarks:    # By default we set localpref:
remarks:    # 300 - for our direct peers
remarks:    # 200 - for our direct peers customers and IXPs (WIX,PLIX)
remarks:    2100 - Advertise only to AS-ICM
remarks:
remarks:    Our looking-glass service: https://lg.core.icm.edu.pl/
remarks:
remarks:    In case of routing problems mail info@core.icm.edu.pl
remarks:
mnt-by:     ICM-PL
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:11Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IA45-RIPE
org-name:    University of Warsaw
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Krakowskie Przedmiescie 26/28
address:    00-927
address:    Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48225520527
fax-no:     +48225520837
admin-c:    UWPL
tech-c:     UWPL
abuse-c:    UWPL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UW-PL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UW-PL
created:    2004-04-17T11:47:16Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ICM Networking Group
address:    University of Warsaw, ICM Core Network Services
address:    Pawinskiego 5A
address:    02-106 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 8749393
fax-no:     +48 22 8749115
abuse-mailbox: abuse@core.icm.edu.pl
admin-c:    JS10005-RIPE
tech-c:     JS10005-RIPE
tech-c:     MS43472-RIPE
tech-c:     PB20162-RIPE
tech-c:     KB4909-RIPE
nic-hdl:    ICM3-RIPE
mnt-by:     ICM-PL
created:    2001-12-06T20:18:50Z
last-modified: 2017-04-28T10:25:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]