| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31477 DUOCAST-AS
PREFIKSY:   DUOCAST-AS AS31477
TRACEROUTE:  193.202.109.0 193.202.109.0
LOOKING GLASS: 193.202.109.0 193.202.109.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1ca:6d00::c1ca:6d00

NL
inetnum:    193.202.109.0 - 193.202.109.255
netname:    NL-CUST-DUOCAST-WMD
country:    NL
org:      ORG-WD1-RIPE
admin-c:    LK999-RIPE
tech-c:     LK999-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DUOCAST
mnt-routes:   OPENPEERING-MNT
mnt-routes:   MNT-DUOCAST
mnt-domains:  MNT-DUOCAST
created:    2005-06-02T12:10:03Z
last-modified: 2016-04-14T10:02:25Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-DA16-RIPE

organisation:  ORG-WD1-RIPE
org-name:    N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
org-type:    OTHER
address:    Lauwers 3
address:    9405 BL ASSEN
address:    NL
abuse-c:    AR28929-RIPE
mnt-ref:    MNT-DUOCAST
mnt-by:     MNT-DUOCAST
created:    2005-06-01T10:56:28Z
last-modified: 2014-12-12T13:16:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lammert Klok
address:    Waterlijdingmaatschappij Drenthe
address:    Lauwers 3
address:    9405 BL Assen
address:    The Netherlands
address:    NL
mnt-by:     MNT-DUOCAST
phone:     +31 592 854500
nic-hdl:    LK999-RIPE
created:    2005-06-01T11:01:20Z
last-modified: 2005-06-01T11:05:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.202.109.0/24
origin:     AS31477
mnt-by:     MNT-DUOCAST
created:    2017-05-24T15:36:56Z
last-modified: 2017-05-24T15:36:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]