| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DUOCAST-AS AS31477

as-block:    AS31246 - AS31618
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31477
as-name:    DUOCAST-AS
org:      ORG-DA16-RIPE
remarks:    ================================================
remarks:    -
remarks:    We have an open peering policy. If you're not
remarks:    not peering with us already, please contact us
remarks:    at peering@duocast.nl
remarks:    -
remarks:    --- Peering Exchanges --------------------------
remarks:    -
remarks:    Exchange : AMS-IX
remarks:    Location : Globalswitch, Amsterdam
remarks:    Speed : 10 Gbps
remarks:    IPv4 : 80.249.209.98
remarks:    IPv6 : 2001:7f8:1::A503:1477:1
remarks:    -
remarks:    Exchange : NL-IX
remarks:    Location : EuNetworks, Amsterdam
remarks:    Speed : 10 Gbps
remarks:    IPv4 : 193.239.116.132
remarks:    IPv6 : 2001:7f8:13::a503:1477:1
remarks:    -
remarks:    --- Communities sent to customers --------------
remarks:    -
remarks:    Learned at Globalswitch Amsterdam
remarks:    31477:2500 routes from AMS-IX peers
remarks:    31477:2700 routes from KPN eurorings
remarks:    -
remarks:    Learned at EuNetworks Amsterdam
remarks:    31477:2600 routes from Level3
remarks:    31477:2300 routes from NL-IX peers
remarks:    31477:2400 routes from Openpeering
remarks:    -
remarks:    Customer routes:
remarks:    31477:1000 cust. routes, announce to all
remarks:    -
remarks:    --- Communites acccepted from customer ---------
remarks:    -
remarks:    31477:666 blackhole
remarks:    (Set next hop to null interface for IX'es)
remarks:    (Stamp with blackhole community for transit)
remarks:    -
remarks:    --- Contacts -----------------------------------
remarks:    -
remarks:    abuse contact: abuse@duocast.nl
remarks:    peering contact: peering@duocast.nl
remarks:    noc contact: noc@duocast.nl
remarks:    -
remarks:    ================================================
remarks:    -
remarks:    -------------------- Transit -------------------
remarks:    -
remarks:    Level3
import:     from AS3356 action pref=210; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    KPN Eurorings
import:     from AS286 action pref=210; accept ANY
export:     to AS286 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    ----------------- NL Transit -------------------
remarks:    -
remarks:    Openpeering
import:     from AS20562 action pref=500; accept ANY
export:     to AS20562 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    ------------------ Customers -------------------
remarks:    -
import:     from AS43777 action pref=800; accept ANY
export:     to AS43777 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS62097 action pref=800; accept ANY
export:     to AS62097 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS198508 action pref=800; accept ANY
export:     to AS198508 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS201791 action pref=800; accept ANY
export:     to AS201791 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS201791 action pref=800; accept ANY
export:     to AS201791 announce ANY
remarks:    -
remarks:    ---------------- Private Peers -----------------
remarks:    -
remarks:    Xconnect24
import:     from AS260 action pref=750; accept ANY
export:     to AS260 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    ---------------- AMS-IX Peers ------------------
remarks:    -
remarks:    Ams-ix Routeserver
import:     from AS6777 accept ANY AND NOT <^[AS47869 AS20562]>
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:47869, 6777:20562, 6777:16276 }; announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1200 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1200 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS16637 action pref=300; accept ANY
export:     to AS16637 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1103 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1103 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12859 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12859 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9145 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9145 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13127 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13127 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3265 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3265 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1140 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1140 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1103 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1103 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8708 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8708 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5390 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5390 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6661 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6661 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3333 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3333 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5390 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5390 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3333 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3333 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12355 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12355 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5615 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5615 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS24730 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24730 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8608 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8608 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6805 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6805 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS47195 action pref=300; accept ANY
export:     to AS47195 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8954 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8954 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12989 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12989 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9143 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9143 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20495 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20495 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30132 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30132 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15830 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15830 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5615 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5615 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS24875 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24875 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6667 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6667 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15600 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15600 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29263 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29263 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28685 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28685 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9150 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9150 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30132 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30132 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6327 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6327 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15435 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15435 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34655 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34655 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39591 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39591 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS49820 action pref=300; accept ANY
export:     to AS49820 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29396 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29396 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34106 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34106 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS25596 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25596 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS49544 action pref=300; accept ANY
export:     to AS49544 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS41690 action pref=300; accept ANY
export:     to AS41690 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12414 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12414 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3265 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3265 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20940 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15703 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15703 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15426 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15426 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS44654 action pref=300; accept ANY
export:     to AS44654 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9143 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9143 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS16298 action pref=300; accept ANY
export:     to AS16298 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS24167 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24167 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20504 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20504 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39637 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39637 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS36408 action pref=300; accept ANY
export:     to AS36408 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1836 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1836 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28878 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28878 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6805 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6805 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12859 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12859 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30889 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30889 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13030 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13030 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13127 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13127 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15598 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15598 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS21155 action pref=300; accept ANY
export:     to AS21155 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS21478 action pref=300; accept ANY
export:     to AS21478 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8657 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8657 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8560 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8560 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12902 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12902 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS43350 action pref=300; accept ANY
export:     to AS43350 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28788 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28788 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28836 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28836 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS16131 action pref=300; accept ANY
export:     to AS16131 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20857 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20857 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS24642 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24642 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8897 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8897 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS42 action pref=300; accept ANY
export:     to AS42 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1126 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1126 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6777 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6777 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6777 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1200 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1200 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8075 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8075 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS49562 action pref=300; accept ANY
export:     to AS49562 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS41445 action pref=300; accept ANY
export:     to AS41445 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13285 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13285 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31383 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31383 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    -
import:     from AS24586 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24586 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15542 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15542 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS23148 action pref=300; accept ANY
export:     to AS23148 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS19151 action pref=300; accept ANY
export:     to AS19151 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12759 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12759 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8422 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8422 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS21155 action pref=300; accept ANY
export:     to AS21155 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS25542 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25542 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39309 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39309 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS25459 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25459 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12989 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12989 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39647 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39647 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3267 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3267 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9505 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9505 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30925 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30925 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34968 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34968 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8468 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8468 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29017 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29017 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31661 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31661 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8966 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8966 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8608 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8608 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS4788 action pref=300; accept ANY
export:     to AS4788 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8368 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8368 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5524 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5524 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2852 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2852 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39326 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39326 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS10310 action pref=300; accept ANY
export:     to AS10310 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34309 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34309 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13101 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13101 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15542 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15542 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS33891 action pref=300; accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39704 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39704 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34141 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34141 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6939 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3216 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6407 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6407 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34106 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34106 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31500 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31529 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31529 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12414 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12414 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29396 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29396 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS25596 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25596 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29263 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29263 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15435 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15435 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34305 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34305 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9150 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9150 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30740 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30740 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5588 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5588 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8359 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8359 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2119 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2119 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13193 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13193 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29438 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29438 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2603 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2603 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8447 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8447 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20940 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13768 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13768 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9002 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8365 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8365 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS41692 action pref=300; accept ANY
export:     to AS41692 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20504 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20504 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS7342 action pref=300; accept ANY
export:     to AS7342 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS1267 action pref=300; accept ANY
export:     to AS1267 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30781 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30781 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3856 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3856 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28878 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28878 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS49405 action pref=300; accept ANY
export:     to AS49405 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS49405 action pref=300; accept ANY
export:     to AS49405 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS25160 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25160 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS50763 action pref=300; accept ANY
export:     to AS50763 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS36408 action pref=300; accept ANY
export:     to AS36408 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS43350 action pref=300; accept ANY
export:     to AS43350 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13030 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13030 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2906 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2906 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS42473 action pref=300; accept ANY
export:     to AS42473 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS714 action pref=300; accept ANY
export:     to AS714 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8283 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8283 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS714 action pref=300; accept ANY
export:     to AS714 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS196752 action pref=300; accept ANY
export:     to AS196752 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2906 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2906 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    ----------------- NL-IX Peers ------------------
remarks:    -
import:     from AS35467 action pref=300; accept ANY
export:     to AS35467 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS35332 action pref=300; accept ANY
export:     to AS35332 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS6939 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20562 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20562 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31383 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31383 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12859 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12859 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13101 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13101 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS35470 action pref=300; accept ANY
export:     to AS35470 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15435 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15435 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20504 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20504 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31680 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31680 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12859 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12859 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS38915 action pref=300; accept ANY
export:     to AS38915 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31673 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31673 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS25542 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25542 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS35329 action pref=300; accept ANY
export:     to AS35329 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28685 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28685 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15435 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15435 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12902 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12902 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12414 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12414 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS5524 action pref=300; accept ANY
export:     to AS5524 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8315 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8315 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS13030 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13030 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20847 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20847 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20847 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20847 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34655 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34655 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12989 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12989 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS15426 action pref=300; accept ANY
export:     to AS15426 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39647 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39647 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8468 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8468 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39591 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39591 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28788 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28788 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8587 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8587 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS9150 action pref=300; accept ANY
export:     to AS9150 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30132 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30132 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS30132 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30132 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34942 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34942 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS3856 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3856 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS42 action pref=300; accept ANY
export:     to AS42 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS28878 action pref=300; accept ANY
export:     to AS28878 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS41445 action pref=300; accept ANY
export:     to AS41445 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS49562 action pref=300; accept ANY
export:     to AS49562 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS42093 action pref=300; accept ANY
export:     to AS42093 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS43350 action pref=300; accept ANY
export:     to AS43350 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS20932 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20932 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34141 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34141 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34968 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34968 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS29028 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29028 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8315 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8315 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS41552 action pref=300; accept ANY
export:     to AS41552 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS31800 action pref=300; accept ANY
export:     to AS31800 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS16298 action pref=300; accept ANY
export:     to AS16298 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS12573 action pref=300; accept ANY
export:     to AS12573 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS39647 action pref=300; accept ANY
export:     to AS39647 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2484 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2484 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS43350 action pref=300; accept ANY
export:     to AS43350 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS51088 action pref=300; accept ANY
export:     to AS51088 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34307 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS34307 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS42755 action pref=300; accept ANY
export:     to AS42755 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS7342 action pref=300; accept ANY
export:     to AS7342 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS196752 action pref=300; accept ANY
export:     to AS196752 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2906 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2906 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS2906 action pref=300; accept ANY
export:     to AS2906 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
import:     from AS8283 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8283 announce AS-DUOCAST
remarks:    -
remarks:    ================================================
admin-c:    DUO-RIPE
tech-c:     DUO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-DUOCAST
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-05-26T11:33:27Z
last-modified: 2022-08-08T10:01:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DA16-RIPE
org-name:    Duocast B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Friesestraatweg 213d
address:    9743 AD
address:    Groningen
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 50 2103600
descr:     MNT-DUOCAST
admin-c:    FJL4-RIPE
admin-c:    RB2056-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DUOCAST
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DUOCAST
abuse-c:    DUO-RIPE
created:    2004-04-17T11:40:46Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Duocast role
org:      ORG-DA16-RIPE
address:    Friesestraatweg 213d
address:    9743 AD Groningen
address:    The Netherlands
abuse-mailbox: abuse@duocast.nl
admin-c:    FJL4-RIPE
admin-c:    RB2056-RIPE
tech-c:     FJL4-RIPE
tech-c:     RB2056-RIPE
nic-hdl:    DUO-RIPE
mnt-by:     MNT-DUOCAST
created:    2004-05-12T12:19:25Z
last-modified: 2014-06-25T19:07:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]