| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51320 wirelesslogic-uk
PREFIKSY:   wirelesslogic-uk AS51320
TRACEROUTE:  193.192.192.0 193.192.192.0
LOOKING GLASS: 193.192.192.0 193.192.192.0
IPv6 in 6to4: 2002:c1c0:c000::c1c0:c000

GB
inetnum:    193.192.192.0 - 193.192.223.255
netname:    UK-WIRELESSLOGIC-960521
country:    GB
org:      ORG-WL36-RIPE
admin-c:    JA1086-RIPE
tech-c:     JA1086-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-routes:   WIRELESSLOGIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
mnt-routes:   EXPONENTIAL-E-MNT
mnt-routes:   ABOVENET-MNT
created:    2015-07-16T08:10:18Z
last-modified: 2016-09-01T22:10:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WL36-RIPE
org-name:    Wireless Logic Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Horizon, Honey Lane
address:    SL6 6RJ
address:    Maidenhead
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443300563290
fax-no:     +441628539899
admin-c:    JA1086-RIPE
abuse-c:    AR18013-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WIRELESSLOGIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
created:    2008-04-04T08:57:20Z
last-modified: 2021-07-20T10:13:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jangir Alam
address:    Wireless Logic Limited
address:    Network House, Globe Park, Marlow
address:    Bucks SL7 1LY, United Kingdom
phone:     +44 8709220099
nic-hdl:    JA1086-RIPE
created:    2007-01-05T16:02:23Z
last-modified: 2020-06-04T13:46:33Z
source:     RIPE
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT


route:     193.192.192.0/19
origin:     AS51320
descr:     Wireless Logic Pool Subnet
org:      ORG-WL36-RIPE
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
mnt-by:     JangirAlam-MNT
created:    2016-09-01T22:13:03Z
last-modified: 2016-09-01T22:13:03Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WL36-RIPE
org-name:    Wireless Logic Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Horizon, Honey Lane
address:    SL6 6RJ
address:    Maidenhead
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443300563290
fax-no:     +441628539899
admin-c:    JA1086-RIPE
abuse-c:    AR18013-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WIRELESSLOGIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
created:    2008-04-04T08:57:20Z
last-modified: 2021-07-20T10:13:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]