| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  wirelesslogic-uk AS51320

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS51320
as-name:    wirelesslogic-uk
remarks:    UK DataCenters
org:      ORG-WL36-RIPE
import:     from AS6461 accept ANY
import:     from AS49413 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS51320
export:     to AS49413 announce AS51320
admin-c:    JA1086-RIPE
tech-c:     JA1086-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
created:    2012-03-06T07:28:08Z
last-modified: 2018-09-04T11:09:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WL36-RIPE
org-name:    Wireless Logic Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Horizon, Honey Lane
address:    SL6 6RJ
address:    Maidenhead
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +443300563290
fax-no:     +441628539899
admin-c:    JA1086-RIPE
abuse-c:    AR18013-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WIRELESSLOGIC-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
created:    2008-04-04T08:57:20Z
last-modified: 2021-07-20T10:13:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jangir Alam
address:    Wireless Logic Limited
address:    Network House, Globe Park, Marlow
address:    Bucks SL7 1LY, United Kingdom
phone:     +44 8709220099
nic-hdl:    JA1086-RIPE
created:    2007-01-05T16:02:23Z
last-modified: 2020-06-04T13:46:33Z
source:     RIPE
mnt-by:     WIRELESSLOGIC-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]