| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS1136 KPN
PREFIKSY:   KPN AS1136
TRACEROUTE:  193.141.108.0 193-141-108-0.biz.kpn.net
LOOKING GLASS: 193.141.108.0 193-141-108-0.biz.kpn.net
IPv6 in 6to4: 2002:c18d:6c00::c18d:6c00

NL
inetnum:    193.141.108.0 - 193.141.108.255
netname:    NL-KPN-BBT-950315
country:    DE
country:    NL
org:      ORG-KOVN1-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
tech-c:     KPN-RIPE
status:     ALLOCATED PA
remarks:    Static IP KPN customers
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
mnt-lower:   AS286-MNT
mnt-lower:   KPN-MNT
mnt-domains:  AS286-MNT
mnt-routes:   AS286-MNT
created:    2017-11-24T15:03:14Z
last-modified: 2017-11-24T15:08:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KOVN1-RIPE
org-name:    KPN B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
descr:     KPN Internet Solutions
address:    PO Box 30000
address:    2500 GA
address:    The Hague
address:    NETHERLANDS
phone:     +31704512906
phone:     +31704513398
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    FVD5-RIPE
admin-c:    RK1919-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    EJK-RIPE
admin-c:    TJ354-RIPE
admin-c:    RH13540-RIPE
abuse-c:    KPN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:42:02Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN Internet
address:    KPN
address:    P.O. Box 30000
address:    2500 GA Den Haag
address:    Netherlands
phone:     +31 70 4513500
phone:     +31 70 4513398
fax-no:     +31 70 4511116
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
remarks:    trouble: | Peering/operational issues: peering-office@kpn.com |
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
tech-c:     BC70-RIPE
tech-c:     MH5996-RIPE
tech-c:     JDM1-RIPE
remarks:    ==========================================================
remarks:    Role Object for KPN Internet Solutions
remarks:    For urgent operational issues, change requests, routing
remarks:    policies, etc use the email address "peering-office@kpn.com"
remarks:    For portscans, DoS attacks and spam complaints, please
remarks:    use the email address "abuse@kpn.com".
remarks:    Please include all headers and logging where appropriate.
remarks:    For domain changes use the email address "domain@kpn.com"
remarks:    ==========================================================
nic-hdl:    KPN-RIPE
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-08-11T08:57:52Z
last-modified: 2021-08-11T06:32:08Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.141.108.0/24
descr:     KPN B.V.
origin:     AS1136
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2017-08-23T08:02:21Z
last-modified: 2017-08-23T08:02:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]