| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KPN AS1136

as-block:    AS1101 - AS1200
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:09Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:09Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1136
as-name:    KPN
descr:     KPN National
org:      ORG-KOVN1-RIPE
remarks:    +----------------------------------------------------------+
remarks:    | Upstreams, Peers & BGP-customers
remarks:    +----------------------------------------------------------+
import:     from AS702 accept AS702
import:     from AS714 accept AS-APPLE
import:     from AS1103 accept AS-SURFNET
import:     from AS1140 accept AS1140
import:     from AS1200 accept AS1200
import:     from AS1239 accept AS1239
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2611 accept AS-BELNET
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS3223 accept AS-VOXILITY-SET
import:     from AS3320 accept AS3320:AS-DTAG
import:     from AS3333 accept AS-RIPENCC
import:     from AS4436 accept AS-GTT-AS4436
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS4766 accept AS-KORNETBGP
import:     from AS5390 accept AS-EURONETNL
import:     from AS5400 accept AS-BT-EU
import:     from AS50266 accept AS-WIERICKE
import:     from AS5583 accept AS5583
import:     from AS6453 accept AS-GLOBEINTERNET
import:     from AS6667 accept AS-EUNETIP
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
import:     from AS6774 accept AS6774:AS-BICS-TRANSIT
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8220 accept AS-COLT
import:     from AS8359 accept AS-MTU
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET
import:     from AS8455 accept AS-ATOM86
import:     from AS8473 accept AS-BAHNHOF
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS8586 accept AS-OBSL
import:     from AS8657 accept AS8657
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
import:     from AS8928 accept RS-INTEROUTE
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS9009 accept AS-GBXS
import:     from AS9031 accept AS-EDPNET
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
import:     from AS12414 accept AS-SOLCON
import:     from AS12713 accept as12713
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS12989 accept AS-HIGHWINDS
import:     from AS13237 accept AS-EUNETWORKS
import:     from AS13335 accept AS13335
import:     from AS13768 accept AS13768:AS-CUSTOMERS
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15412 accept AS-FLAGP
import:     from AS15435 accept AS-KABELFOON
import:     from AS15542 accept AS-ZEELANDNET
import:     from AS15557 accept AS-LDCOMNET
import:     from AS15703 accept AS-TRUE
import:     from AS15879 accept AS-IS-NL
import:     from AS16147 accept AS16147
import:     from AS16243 accept AS-VIRTU
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS19151 accept AS-BBOI
import:     from AS20504 accept AS-RTL
import:     from AS20562 accept ANY
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
import:     from AS23148 accept AS-TWW
import:     from AS23393 accept AS-ISPRIME
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
import:     from AS25152 accept RS-KROOT
import:     from AS25182 accept AS-PUBLIEKEOMROEP
import:     from AS25596 accept AS25596
import:     from AS28685 accept AS-ROUTIT
import:     from AS30132 accept AS30132
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS34106 accept AS-TELEGRAAF
import:     from AS34305 accept AS-BASEIP
import:     from AS34655 accept AS-DDITS
import:     from AS36040 accept AS36040
import:     from AS36351 accept AS-SOFTLAYER
import:     from AS41887 accept AS-PROLOCATION
import:     from AS47869 accept AS-NETROUTING
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS50673 accept AS50673
import:     from AS64597 accept AS64597
import:     from AS5615 accept AS-TELFORT
import:     from AS8737 accept AS8737
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS21357 accept AS21357
import:     from AS24730 accept AS-NETHOLDING
import:     from AS34756 accept AS34756
import:     from AS48345 accept AS48345
import:     from AS3265 accept AS3265
import:     from AS7342 accept AS-GTLD
import:     from AS197727 accept AS-APPNET
import:     from AS39309 accept AS-EDUTEL
import:     from AS49562 accept AS-XMS
import:     from AS41690 accept AS-DAILYMOTION
import:     from AS61999 accept AS61999
import:     from AS39651 accept AS-COMHEM
import:     from AS19679 accept AS-DROPBOX
import:     from AS201214 accept AS201214
import:     from AS49685 accept AS-ITIS
import:     from AS1257 accept AS-TELE2
import:     from AS31042 accept AS-SBB
import:     from AS21320 accept AS-GEANT-EUPEER
import:     from AS49981 accept AS-WORLDSTREAM
import:     from AS112 accept AS112
import:     from AS25525 accept AS-REASONNET
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZARD
import:     from AS6830 accept ANY
import:     from AS2914 accept AS2914:AS-GLOBAL
import:     from AS206475 accept AS206475
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD
import:     from AS34307 accept ANY
import:     from AS59524 accept ANY
import:     from AS43350 accept AS-NFORCE
import:     from AS12389 accept AS-ROSTELECOM
import:     from AS60719 accept ANY
export:     to AS702 announce AS-KPNNL
export:     to AS714 announce AS-KPNNL
export:     to AS1103 announce AS-KPNNL
export:     to AS1140 announce AS-KPNNL
export:     to AS1200 announce AS-KPNNL
export:     to AS1239 announce AS-KPNNL
export:     to AS2119 announce AS-KPNNL
export:     to AS2603 announce AS-KPNNL
export:     to AS2611 announce AS-KPNNL
export:     to AS2686 announce AS-KPNNL
export:     to AS3209 announce AS-KPNNL
export:     to AS3223 announce AS-KPNNL
export:     to AS3320 announce AS-KPNNL
export:     to AS3333 announce AS-KPNNL
export:     to AS4436 announce AS-KPNNL
export:     to AS4589 announce AS-KPNNL
export:     to AS4766 announce AS-KPNNL
export:     to AS5390 announce AS-KPNNL
export:     to AS5400 announce AS-KPNNL
export:     to AS50266 announce AS-KPNNL
export:     to AS5583 announce AS-KPNNL
export:     to AS6453 announce AS-KPNNL
export:     to AS6667 announce AS-KPNNL
export:     to AS6730 announce AS-KPNNL
export:     to AS6774 announce AS-KPNNL
export:     to AS6805 announce AS-KPNNL
export:     to AS6939 announce AS-KPNNL
export:     to AS8075 announce AS-KPNNL
export:     to AS8220 announce AS-KPNNL
export:     to AS8359 announce AS-KPNNL
export:     to AS8426 announce AS-KPNNL
export:     to AS8455 announce AS-KPNNL
export:     to AS8473 announce AS-KPNNL
export:     to AS8560 announce AS-KPNNL
export:     to AS8586 announce AS-KPNNL
export:     to AS8657 announce AS-KPNNL
export:     to AS8708 announce AS-KPNNL
export:     to AS8928 announce AS-KPNNL
export:     to AS8966 announce AS-KPNNL
export:     to AS9002 announce AS-KPNNL
export:     to AS9009 announce AS-KPNNL
export:     to AS9031 announce AS-KPNNL
export:     to AS10310 announce AS-KPNNL
export:     to AS12322 announce AS-KPNNL
export:     to AS12414 announce AS-KPNNL
export:     to AS12713 announce AS-KPNNL
export:     to AS12859 announce AS-KPNNL
export:     to AS12989 announce AS-KPNNL
export:     to AS13237 announce AS-KPNNL
export:     to AS13335 announce AS-KPNNL
export:     to AS13768 announce AS-KPNNL
export:     to AS15133 announce AS-KPNNL
export:     to AS15412 announce AS-KPNNL
export:     to AS15435 announce AS-KPNNL
export:     to AS15542 announce AS-KPNNL
export:     to AS15557 announce AS-KPNNL
export:     to AS15703 announce AS-KPNNL
export:     to AS15879 announce AS-KPNNL
export:     to AS16147 announce AS-KPNNL
export:     to AS16243 announce AS-KPNNL
export:     to AS16265 announce AS-KPNNL
export:     to AS16276 announce AS-KPNNL
export:     to AS19151 announce AS-KPNNL
export:     to AS20504 announce AS-KPNNL
export:     to AS20562 announce AS-KPNNL
export:     to AS20940 announce AS-KPNNL
export:     to AS22822 announce AS-KPNNL
export:     to AS23148 announce AS-KPNNL
export:     to AS23393 announce AS-KPNNL
export:     to AS24940 announce AS-KPNNL
export:     to AS25152 announce AS-KPNNL
export:     to AS25182 announce AS-KPNNL
export:     to AS25596 announce AS-KPNNL
export:     to AS28685 announce AS-KPNNL
export:     to AS30132 announce AS-KPNNL
export:     to AS32934 announce AS-KPNNL
export:     to AS33891 announce AS-KPNNL
export:     to AS34106 announce AS-KPNNL
export:     to AS34305 announce AS-KPNNL
export:     to AS34655 announce AS-KPNNL
export:     to AS36040 announce AS-KPNNL
export:     to AS36351 announce AS-KPNNL
export:     to AS41887 announce AS-KPNNL
export:     to AS47869 announce AS-KPNNL
export:     to AS49544 announce AS-KPNNL
export:     to AS50673 announce AS-KPNNL
export:     to AS64597 announce AS-KPNNL
export:     to AS5615 announce any
export:     to AS8737 announce any
export:     to AS15169 announce AS-KPNNL
export:     to AS21357 announce AS-KPNNL
export:     to AS24730 announce AS-KPNNL
export:     to AS34756 announce AS-KPNNL
export:     to AS48345 announce any
export:     to AS3265 announce AS-KPNNL
export:     to AS7342 announce AS-KPNNL
export:     to AS12871 announce any
export:     to AS39309 announce any
export:     to AS49562 announce any
export:     to AS197727 announce AS-KPNNL
export:     to AS41690 announce AS-KPNNL
export:     to AS61999 announce AS-KPNNL
export:     to AS39651 announce AS-KPNNL
export:     to AS19679 announce AS-KPNNL
export:     to AS201214 announce AS-KPNNL
export:     to AS49685 announce AS-KPNNL
export:     to AS1257 announce AS-KPNNL
export:     to AS31042 announce AS-KPNNL
export:     to AS21320 announce AS-KPNNL
export:     to AS49981 announce AS-KPNNL
export:     to AS112 announce AS-KPNNL
export:     to AS25525 announce AS-KPNNL
export:     to AS57976 announce AS-KPNNL
export:     to AS6830 announce AS-KPNNL
export:     to AS2914 announce AS-KPNNL
export:     to AS206475 announce AS-KPNNL
export:     to AS8674 announce AS-KPNNL
export:     to AS34307 announce AS-KPNNL
export:     to AS59524 announce AS-KPNNL
export:     to AS43350 announce AS-KPNNL
export:     to AS12389 announce AS-KPNNL
export:     to AS60719 announce any
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8737 accept AS8737
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS15169
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 accept AS3265
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5615 accept AS-TELFORT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39309 accept AS-EDUTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1103 accept AS-SURFNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1140 accept AS1140
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 accept AS1200
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1239 accept AS1239
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2686 accept AS2686
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept AS3320:AS-DTAG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3333 accept AS-RIPENCC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4589 accept AS-EASYNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5400 accept AS-BT-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5583 accept AS5583
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 accept AS-GLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6774 accept AS-BICS-TRANSIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANEv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8220 accept AS-COLT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 accept AS-MTU-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 accept AS-BAHNHOF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 accept AS-CPRM-IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept AS-RDSNET6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8966 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 accept AS-GBXS6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9031 accept AS-EDPNET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 accept AS-SOLCON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 accept AS-oteglobe
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 accept AS-BIT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 accept AS-HIGHWINDS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept AS-EUNETWORKS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15435 accept AS15435
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15542 accept AS-ZEELANDNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15557 accept AS15557
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15879 accept AS15879
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16243 accept AS-VIRTU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16267 accept AS16267
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 accept AS-BBOI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS22822 accept AS-LLNW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23393 accept AS-ISPRIME
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24730 accept AS324730
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24940 accept AS24940
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25152 accept AS25152
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182 accept AS25182
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25596 accept AS25596
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28685 accept AS-ROUTIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30132 accept AS30132
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34106 accept AS-TELEGRAAF
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34305 accept AS-BASEIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36351 accept AS-SOFTLAYER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39309 accept AS-EDUTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41887 accept AS41887
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49562 accept AS-xms
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS64597 accept AS64597
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 accept AS-ATOM86
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23148 accept AS-TWW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36040 accept AS36040
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197727 accept AS-APPNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39651 accept AS-COMHEM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19679 accept AS-DROPBOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201214 accept AS201214
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49685 accept AS-ITIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1257 accept AS-TELE2
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042 accept AS-SBB-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50266 accept AS-WIERICKE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21320 accept AS-GEANT-EUPEER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49981 accept AS-WORLDSTREAM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS112 accept AS112
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25525 accept AS-REASONNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 accept AS-BLIZZARD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6830 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept AS2914:AS-GLOBAL-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307 accept any
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12389 accept AS-ROSTELECOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8737 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5615 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39309 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12871 announce any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1103 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1140 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1239 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2686 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3333 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4589 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5400 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5583 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6774 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8220 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8966 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9031 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15435 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15542 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15557 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15879 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16243 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16267 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS22822 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23393 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24730 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24940 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25152 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25182 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25596 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28685 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30132 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34106 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34305 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36351 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39309 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41887 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49562 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64597 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23148 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36040 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197727 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39651 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19679 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201214 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49685 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1257 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31042 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50266 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21320 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49981 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS112 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25525 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6830 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34307 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 announce AS-KPNNL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12389 announce AS-KPNNL
remarks:    +---------------------------------------------------------
remarks:    | NOTE - Filtering on /24 boundary is applied - we do not
remarks:    | reannounce any route more specific than a /24.
remarks:    +---------------------------------------------------------
remarks:    | PUBLIC PEERING TECHNICAL DETAILS - see PeeringDB
remarks:    | whois -h whois.peeringdb.com AS1136
remarks:    +---------------------------------------------------------
admin-c:    KPN-RIPE
tech-c:     KPN-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     AS1136-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-12-28T13:20:55Z
last-modified: 2022-06-16T13:37:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-KOVN1-RIPE
org-name:    KPN B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
descr:     KPN Internet Solutions
address:    PO Box 30000
address:    2500 GA
address:    The Hague
address:    NETHERLANDS
phone:     +31704512906
phone:     +31704513398
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    FVD5-RIPE
admin-c:    RK1919-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    EJK-RIPE
admin-c:    TJ354-RIPE
admin-c:    RH13540-RIPE
abuse-c:    KPN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:42:02Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN Internet
address:    KPN
address:    P.O. Box 30000
address:    2500 GA Den Haag
address:    Netherlands
phone:     +31 70 4513500
phone:     +31 70 4513398
fax-no:     +31 70 4511116
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
remarks:    trouble: | Peering/operational issues: peering-office@kpn.com |
remarks:    trouble: +----------------------------------------------------+
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
tech-c:     BC70-RIPE
tech-c:     MH5996-RIPE
tech-c:     JDM1-RIPE
remarks:    ==========================================================
remarks:    Role Object for KPN Internet Solutions
remarks:    For urgent operational issues, change requests, routing
remarks:    policies, etc use the email address "peering-office@kpn.com"
remarks:    For portscans, DoS attacks and spam complaints, please
remarks:    use the email address "abuse@kpn.com".
remarks:    Please include all headers and logging where appropriate.
remarks:    For domain changes use the email address "domain@kpn.com"
remarks:    ==========================================================
nic-hdl:    KPN-RIPE
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-08-11T08:57:52Z
last-modified: 2021-08-11T06:32:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]