| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS49788 NEXTHOP
PREFIKSY:   NEXTHOP AS49788
TRACEROUTE:  193.0.222.0 193.0.222.0
LOOKING GLASS: 193.0.222.0 193.0.222.0
IPv6 in 6to4: 2002:c100:de00::c100:de00

NO
inetnum:    193.0.222.0 - 193.0.222.255
netname:    NO-SFIHCONSULTING
descr:     SFIH CONSULTING NETWORK
country:    NO
org:      ORG-HFIA3-RIPE
sponsoring-org: ORG-NA502-RIPE
admin-c:    ST814-RIPE
tech-c:     ST814-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TORSVIK-MNT
mnt-routes:   LYNET-INTERNETT-MNT
mnt-routes:   NEXTHOP-MNT
mnt-domains:  TORSVIK-MNT
created:    2012-04-20T09:26:40Z
last-modified: 2021-03-19T13:05:07Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HFIA3-RIPE
org-name:    Holder Fast Infrastruktur AS
country:    NO
org-type:    OTHER
address:    Pilestredet Park 34
address:    0176 Oslo
address:    Norway
abuse-c:    NXMT-RIPE
mnt-ref:    NEXTHOP-MNT
mnt-by:     NEXTHOP-MNT
created:    2021-03-17T18:04:21Z
last-modified: 2022-12-01T16:28:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steinar Torsvik
address:    Lynet Internett AS
address:    Postboks 4201 Nydalen
address:    NO-0401 Oslo
address:    Norway
phone:     +47 21 99 33 66
nic-hdl:    ST814-RIPE
created:    2003-01-20T08:38:55Z
last-modified: 2012-03-19T15:06:52Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     FASTHOST-MNT


route:     193.0.222.0/24
origin:     AS49788
mnt-by:     NEXTHOP-MNT
created:    2016-09-10T20:51:00Z
last-modified: 2016-09-10T20:51:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]