| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEXTHOP AS49788

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49788
as-name:    NEXTHOP
org:      ORG-NA502-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY # TELIA
export:     to AS1299 announce AS-NEXTHOP # TELIA
mp-import:   afi ipv6 from AS1299 accept ANY # TELIA
mp-export:   afi ipv6 to AS1299 announce AS-NEXTHOP # TELIA
import:     from AS12552 accept ANY # IP-ONLY
export:     to AS12552 announce AS-NEXTHOP # IP-ONLY
mp-import:   afi ipv6 from AS12552 accept ANY # IP-ONLY
mp-export:   afi ipv6 to AS12552 announce AS-NEXTHOP # IP-ONLY
import:     from AS174 accept ANY # COGENT
export:     to AS174 announce AS-NEXTHOP # COGENT
mp-import:   afi ipv6 from AS174 accept ANY # COGENT
mp-export:   afi ipv6 to AS174 announce AS-NEXTHOP # COGENT
remarks:    --
import:     from AS57997 accept ANY # NEXTHOP
export:     to AS57997 announce ANY # NEXTHOP
import:     from AS61227 accept AS61227 # NEXTHOP-ANYCAST
export:     to AS61227 announce ANY # NEXTHOP-ANYCAST
remarks:    --
import:     from AS16185 accept AS16185 # RINGNETT-NORWAY
export:     to AS16185 announce ANY # RINGNETT-NORWAY
mp-import:   afi ipv6 from AS16185 accept AS16185 # RINGNETT-NORWAY
mp-export:   afi ipv6 to AS16185 announce ANY # RINGNETT-NORWAY
import:     from AS29300 accept AS-DIRECTCONNECT # AS-DIRECTCONNECT
export:     to AS29300 announce ANY # AS-DIRECTCONNECT
import:     from AS34989 accept AS34989 # SERVETHEWORLD-AS
export:     to AS34989 announce ANY # SERVETHEWORLD-AS
import:     from AS42400 accept AS42400 # MULTIHOST-AS
export:     to AS42400 announce ANY # MULTIHOST-AS
mp-import:   afi ipv6 from AS42400 accept AS42400 # MULTIHOST-AS
mp-export:   afi ipv6 to AS42400 announce ANY # MULTIHOST-AS
import:     from AS44654 accept AS-MNS # MNS.VC
export:     to AS44654 announce ANY # MNS.VC
import:     from AS48376 accept AS-EASYNETNO # NUNATAK
export:     to AS48376 announce ANY # NUNATAK
import:     from AS48630 accept AS48630 # ERIKSEN-AS
export:     to AS48630 announce ANY # ERIKSEN-AS
import:     from AS50531 accept AS50531 # ABAX
export:     to AS50531 announce ANY # ABAX
mp-import:   afi ipv6 from AS50531 accept AS50531 # ABAX
mp-export:   afi ipv6 to AS50531 announce ANY # ABAX
import:     from AS50562 accept AS-ITPAYS # ITPAYS-AS
export:     to AS50562 announce ANY # ITPAYS-AS
import:     from AS51850 accept AS-NAMEUNIT # NAMEUNIT-AS
export:     to AS51850 announce ANY # NAMEUNIT-AS
import:     from AS51886 accept AS51886 # HERMANSEN-AS
export:     to AS51886 announce ANY # HERMANSEN-AS
mp-import:   afi ipv6 from AS51886 accept AS51886 # HERMANSEN-AS
mp-export:   afi ipv6 to AS51886 announce ANY # HERMANSEN-AS
import:     from AS57423 accept AS57423 # NEXTNETWORKS-AS
export:     to AS57423 announce ANY # NEXTNETWORKS-AS
mp-import:   afi ipv6 from AS57423 accept AS57423 # NEXTNETWORKS-AS
mp-export:   afi ipv6 to AS57423 announce ANY # NEXTNETWORKS-AS
import:     from AS60717 accept AS-BAYONETTE # BAYONETTE
export:     to AS60717 announce ANY # BAYONETTE
mp-import:   afi ipv6 from AS60717 accept AS-BAYONETTE # BAYONETTE
mp-export:   afi ipv6 to AS60717 announce ANY # BAYONETTE
import:     from AS61238 accept AS61238 # BLACKBIRD
export:     to AS61238 announce ANY # BLACKBIRD
import:     from AS202008 accept AS-DATEK-INST # DATEK-INST
export:     to AS202008 announce ANY # DATEK-INST
mp-import:   afi ipv6 from AS202008 accept AS-DATEK-INST # DATEK-INST
mp-export:   afi ipv6 to AS202008 announce ANY # DATEK-INST
import:     from AS21119 accept AS-WAN
export:     to AS21119 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS21119 accept AS-WAN
mp-export:   afi ipv6 to AS21119 announce ANY
import:     from AS16065 accept AS-EASYNETNO
export:     to AS16065 announce ANY
import:     from AS35754 accept AS35754
export:     to AS35754 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS35754 accept AS35754
mp-export:   afi ipv6 to AS35754 announce ANY
import:     from AS59562 accept AS59562
export:     to AS59562 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS59562 accept AS59562
mp-export:   afi ipv6 to AS59562 announce ANY
import:     from AS210012 accept AS210012
export:     to AS210012 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS210012 accept AS210012
mp-export:   afi ipv6 to AS210012 announce ANY
import:     from AS209404 accept AS209404
export:     to AS209404 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS209404 accept AS209404
mp-export:   afi ipv6 to AS209404 announce ANY
import:     from AS208202 accept as-fiberverket
export:     to AS208202 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS208202 accept as-fiberverket
mp-export:   afi ipv6 to AS208202 announce ANY
import:     from AS60130 accept AS60130
export:     to AS60130 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS60130 accept AS60130
mp-export:   afi ipv6 to AS60130 announce ANY
import:     from AS49574 accept AS49574 # ECIT Solutions AS
export:     to AS49574 announce ANY
import:     from AS209903 accept AS209903 # Conscia Norge AS
export:     to AS209903 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS209903 accept AS209903
mp-export:   afi ipv6 to AS209903 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS224 accept AS-UNINETT # UNINETT
export:     to AS224 announce AS-NEXTHOP # UNINETT
mp-import:   afi ipv6 from AS224 accept AS-UNINETT # UNINETT
mp-export:   afi ipv6 to AS224 announce AS-NEXTHOP # UNINETT
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET # NORDUnet
export:     to AS2603 announce AS-NEXTHOP # NORDUnet
mp-import:   afi ipv6 from AS2603 accept AS-NORDUNET # NORDUnet
mp-export:   afi ipv6 to AS2603 announce AS-NEXTHOP # NORDUnet
import:     from AS2906 accept AS-NFLX # Netflix
export:     to AS2906 announce AS-NEXTHOP # Netflix
mp-import:   afi ipv6 from AS2906 accept AS-NFLX # Netflix
mp-export:   afi ipv6 to AS2906 announce AS-NEXTHOP # Netflix
import:     from AS5381 accept AS-POWERTECH # Powertech
export:     to AS5381 announce AS-NEXTHOP # Powertech
mp-import:   afi ipv6 from AS5381 accept AS-POWERTECH # Powertech
mp-export:   afi ipv6 to AS5381 announce AS-NEXTHOP # Powertech
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD # Netnod
export:     to AS8674 announce AS-NEXTHOP # Netnod
mp-import:   afi ipv6 from AS8674 accept AS-NETNOD # Netnod
mp-export:   afi ipv6 to AS8674 announce AS-NEXTHOP # Netnod
import:     from AS8896 accept AS-XFIBER # XFIBER
export:     to AS8896 announce AS-NEXTHOP # XFIBER
mp-import:   afi ipv6 from AS8896 accept AS-XFIBER # XFIBER
mp-export:   afi ipv6 to AS8896 announce AS-NEXTHOP # XFIBER
import:     from AS12996 accept AS12996 # Domeneshop
export:     to AS12996 announce AS-NEXTHOP # Domeneshop
mp-import:   afi ipv6 from AS12996 accept AS12996 # Domeneshop
mp-export:   afi ipv6 to AS12996 announce AS-NEXTHOP # Domeneshop
import:     from AS13243 accept AS-COMACE # Evry
export:     to AS13243 announce AS-NEXTHOP # Evry
mp-import:   afi ipv6 from AS13243 accept AS-COMACE # Evry
mp-export:   afi ipv6 to AS13243 announce AS-NEXTHOP # Evry
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE # CloudFlare
export:     to AS13335 announce AS-NEXTHOP # CloudFlare
mp-import:   afi ipv6 from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE # CloudFlare
mp-export:   afi ipv6 to AS13335 announce AS-NEXTHOP # CloudFlare
import:     from AS15659 accept AS-NEXTGENTEL # NextGenTel
export:     to AS15659 announce AS-NEXTHOP # NextGenTel
mp-import:   afi ipv6 from AS15659 accept AS-NEXTGENTEL # NextGenTel
mp-export:   afi ipv6 to AS15659 announce AS-NEXTHOP # NextGenTel
import:     from AS16175 accept AS-SIGNAL # Signal AS
export:     to AS16175 announce AS-NEXTHOP # Signal AS
mp-import:   afi ipv6 from AS16175 accept AS-SIGNAL # Signal
mp-export:   afi ipv6 to AS16175 announce AS-NEXTHOP # Signal
import:     from AS16186 accept AS-SSC-NO # IP Group
export:     to AS16186 announce AS-NEXTHOP # IP Group
mp-import:   afi ipv6 from AS16186 accept AS-SSC-NO # IP Group
mp-export:   afi ipv6 to AS16186 announce AS-NEXTHOP # IP Group
import:     from AS21201 accept AS-NETFONDS # Netfonds Bank
export:     to AS21201 announce AS-NEXTHOP # Netfonds Bank
import:     from AS25148 accept AS-BASEFARM # Basefarm
export:     to AS25148 announce AS-NEXTHOP # Basefarm
mp-import:   afi ipv6 from AS25148 accept AS-BASEFARM # Basefarm
mp-export:   afi ipv6 to AS25148 announce AS-NEXTHOP # Basefarm
import:     from AS29479 accept AS29479 # Clustertech
export:     to AS29479 announce AS-NEXTHOP # Clustertech
import:     from AS29695 accept AS-LYSETELE # Altibox AS
export:     to AS29695 announce AS-NEXTHOP # Altibox AS
mp-import:   afi ipv6 from AS29695 accept AS-LYSETELE # Altibox AS
mp-export:   afi ipv6 to AS29695 announce AS-NEXTHOP # Altibox AS
import:     from AS30950 accept AS-BKK # BKK
export:     to AS30950 announce AS-NEXTHOP # BKK
mp-import:   afi ipv6 from AS30950 accept AS-BKK # BKK
mp-export:   afi ipv6 to AS30950 announce AS-NEXTHOP # BKK
import:     from AS33079 accept AS33079:AS-SET # ISC
export:     to AS33079 announce AS-NEXTHOP # ISC
mp-import:   afi ipv6 from AS33079 accept AS33079:AS-SET # ISC
mp-export:   afi ipv6 to AS33079 announce AS-NEXTHOP # ISC
import:     from AS34087 accept AS-NTE # NTE
export:     to AS34087 announce AS-NEXTHOP # NTE
mp-import:   afi ipv6 from AS34087 accept AS-NTE # NTE
mp-export:   afi ipv6 to AS34087 announce AS-NEXTHOP # NTE
import:     from AS39029 accept AS-LINPRO # Redpill Linpro AS
export:     to AS39029 announce AS-NEXTHOP # Redpill Linpro AS
mp-import:   afi ipv6 from AS39029 accept AS-LINPRO # Redpill Linpro AS
mp-export:   afi ipv6 to AS39029 announce AS-NEXTHOP # Redpill Linpro AS
import:     from AS39783 accept AS-RENTARACK # Rent a Rack AS
export:     to AS39783 announce AS-NEXTHOP # Rent a Rack AS
mp-import:   afi ipv6 from AS39783 accept AS-RENTARACK # Rent a Rack AS
mp-export:   afi ipv6 to AS39783 announce AS-NEXTHOP # Rent a Rack AS
import:     from AS39787 accept AS-TV2-NO # TV2
export:     to AS39787 announce AS-NEXTHOP # TV2
mp-import:   afi ipv6 from AS39787 accept AS-TV2-NO # TV2
mp-export:   afi ipv6 to AS39787 announce AS-NEXTHOP # TV2
import:     from AS41164 accept AS-GET # GET
export:     to AS41164 announce AS-NEXTHOP # GET
mp-import:   afi ipv6 from AS41164 accept AS-GET # GET
mp-export:   afi ipv6 to AS41164 announce AS-NEXTHOP # GET
import:     from AS41483 accept AS-NWN # Telia Norge AS
export:     to AS41483 announce AS-NEXTHOP # Telia Norge AS
mp-import:   afi ipv6 from AS41483 accept AS-NWN # Telia Norge AS
mp-export:   afi ipv6 to AS41483 announce AS-NEXTHOP # Telia Norge AS
import:     from AS41572 accept AS-HAFSLUND # Kvantel
export:     to AS41572 announce AS-NEXTHOP # Kvantel
mp-import:   afi ipv6 from AS41572 accept AS-HAFSLUND # Kvantel
mp-export:   afi ipv6 to AS41572 announce AS-NEXTHOP # Kvantel
import:     from AS41741 accept AS41741 # Nets
export:     to AS41741 announce AS-NEXTHOP # Nets
mp-import:   afi ipv6 from AS41741 accept AS41741 # Nets
mp-export:   afi ipv6 to AS41741 announce AS-NEXTHOP # Nets
import:     from AS43646 accept AS-TDFPMM # Arkena
export:     to AS43646 announce AS-NEXTHOP # Arkena
mp-import:   afi ipv6 from AS43646 accept AS-TDFPMM # Arkena
mp-export:   afi ipv6 to AS43646 announce AS-NEXTHOP # Arkena
import:     from AS44511 accept AS44511 # Sygard
export:     to AS44511 announce AS-NEXTHOP # Sygard
import:     from AS50270 accept AS50270 # Nettfart
export:     to AS50270 announce AS-NEXTHOP # Nettfart
mp-import:   afi ipv6 from AS50270 accept AS50270 # Nettfart
mp-export:   afi ipv6 to AS50270 announce AS-NEXTHOP # Nettfart
import:     from AS50272 accept AS-INTELLIT # Intellit
export:     to AS50272 announce AS-NEXTHOP # Intellit
mp-import:   afi ipv6 from AS50272 accept AS-INTELLIT # Intellit
mp-export:   afi ipv6 to AS50272 announce AS-NEXTHOP # Intellit
import:     from AS56828 accept AS-NHN # Norsk Helsenett
export:     to AS56828 announce AS-NEXTHOP # Norsk Helsenett
mp-import:   afi ipv6 from AS56828 accept AS-NHN # Norsk Helsenett
mp-export:   afi ipv6 to AS56828 announce AS-NEXTHOP # Norsk Helsenett
import:     from AS56867 accept AS-TEKNOGRAD # Teknograd AS
export:     to AS56867 announce AS-NEXTHOP # Teknograd AS
mp-import:   afi ipv6 from AS56867 accept AS-TEKNOGRAD # Teknograd AS
mp-export:   afi ipv6 to AS56867 announce AS-NEXTHOP # Teknograd AS
import:     from AS57202 accept AS57202 # Konstant AS
export:     to AS57202 announce AS-NEXTHOP # Konstant AS
mp-import:   afi ipv6 from AS57202 accept AS57202 # Konstant AS
mp-export:   afi ipv6 to AS57202 announce AS-NEXTHOP # Konstant AS
import:     from AS61300 accept AS-FIXO # FIXO
export:     to AS61300 announce AS-NEXTHOP # FIXO
import:     from AS61300 accept AS-FIXO # FIXO
export:     to AS61300 announce AS-NEXTHOP # FIXO
mp-import:   afi ipv6 from AS61300 accept AS-FIXO # FIXO
mp-export:   afi ipv6 to AS61300 announce AS-NEXTHOP # FIXO
mp-import:   afi ipv6 from AS61300 accept AS-FIXO # FIXO
mp-export:   afi ipv6 to AS61300 announce AS-NEXTHOP # FIXO
admin-c:    NXMT-RIPE
tech-c:     NXMT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NEXTHOP-MNT
created:    2009-09-10T12:19:56Z
last-modified: 2022-04-20T08:21:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NA502-RIPE
org-name:    Nexthop AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Drammensveien 288
address:    0283
address:    OSLO
address:    NORWAY
phone:     +4721415100
fax-no:     +4721627601
admin-c:    RUNE-RIPE
abuse-c:    NXMT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NEXTHOP-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NEXTHOP-MNT
created:    2012-08-20T13:57:17Z
last-modified: 2022-01-20T07:18:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RIPE Maintainer
address:    Karl Johans Gate 6
address:    NO-0154 OSLO
mnt-by:     NEXTHOP-MNT
admin-c:    RUNE-RIPE
tech-c:     RUNE-RIPE
tech-c:     VL1155-RIPE
nic-hdl:    NXMT-RIPE
abuse-mailbox: drift@nexthop.no
created:    2010-06-29T19:50:50Z
last-modified: 2019-02-28T13:28:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]