| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16276 OVH
PREFIKSY:   OVH AS16276
TRACEROUTE:  146.59.18.159 vps-f98614f0.vps.ovh.net
LOOKING GLASS: 146.59.18.159 vps-f98614f0.vps.ovh.net
IPv6 in 6to4: 2002:923b:129f::923b:129f

PL
NetRange:    146.59.0.0 - 146.59.255.255
CIDR:      146.59.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-146-59-0-0
NetHandle:   NET-146-59-0-0-1
Parent:     NET146 (NET-146-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2004-02-04
Updated:    2004-02-04
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/146.59.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    146.59.18.0 - 146.59.19.255
netname:    VPS-WAW2
country:    PL
org:      ORG-OS23-RIPE
geoloc:     52.225524 21.049737
admin-c:    OTC12-RIPE
tech-c:     OTC12-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2021-03-30T14:38:53Z
last-modified: 2021-03-30T14:38:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS23-RIPE
org-name:    OVH Sp. z o. o.
org-type:    OTHER
address:    ul. Swobodna 1
address:    50-088 Wroclaw
address:    Poland
admin-c:    OTC2-RIPE
mnt-ref:    OVH-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2005-09-02T12:40:01Z
last-modified: 2019-08-08T07:47:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OVH PL Technical Contact
address:    OVH Sp. z o. o.
address:    ul. Swobodna 1
address:    54-088 Wroclaw
address:    Poland
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     GM84-RIPE
nic-hdl:    OTC12-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ovh.net
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2009-09-16T16:09:56Z
last-modified: 2019-08-08T07:50:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     146.59.0.0/17
origin:     AS16276
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2020-06-09T16:08:19Z
last-modified: 2020-06-09T16:08:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]