| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS1136 
PREFIKSY:    AS1136
TRACEROUTE:  145.15.115.0 145.15.115.0
LOOKING GLASS: 145.15.115.0 145.15.115.0
IPv6 in 6to4: 2002:910f:7300::910f:7300

NL
inetnum:    145.15.0.0 - 145.15.255.255
netname:    NS
descr:     Nederlandse Spoorwegen PI block
country:    NL
abuse-c:    ACRO15229-RIPE
admin-c:    DO3728-RIPE
tech-c:     DO3728-RIPE
tech-c:     KCM
status:     LEGACY
mnt-by:     KPNCM-MNT
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
mnt-domains:  MNT-KPN-CUS
mnt-routes:   MNT-KPN-CUS
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-05-30T13:00:53Z
source:     RIPE

role:      Hostmaster KPN Corporate Market
address:    KPN Corporate market B.V.
address:    Paalbergweg 1-3
address:    1100 DP Amsterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31 (0) 20 570 4808
tech-c:     PN4776-RIPE
remarks:    ============================================================
remarks:    Role Object for KPN Corporate Market B.V.
remarks:    For urgent operational issues, change requests, routing
remarks:    policies, etc use the email address "noc-kpncm.datacenters@kpn.com"
remarks:    For portscans, DoS attacks, spam complaints, and other abuse
remarks:    issues please use the email address "abuse@kpn.com".
remarks:    Please include all headers and logging where appropriate.
remarks:    ============================================================
nic-hdl:    KCM
mnt-by:     KPNCM-MNT
created:    2012-03-08T08:17:03Z
last-modified: 2019-06-05T06:23:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Domein Office
address:    Nederlandse Spoorwegen
address:    I&O
address:    Laan van Puntenburg 100
address:    Postbus 2025 (LVP 8k39)
address:    3500 HA Utrecht
phone:     +31307112421
nic-hdl:    DO3728-RIPE
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
created:    2018-05-30T12:59:19Z
last-modified: 2018-05-30T12:59:19Z
source:     RIPE # Filtered


route:     145.15.115.0/24
descr:     Nederlandse Spoorwegen
origin:     AS1136
mnt-by:     MNT-KPN-CUS
created:    2018-07-13T10:21:36Z
last-modified: 2018-07-13T10:21:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]