| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.180.223 (lg) / ec2-34-204-180-223.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:b4df::22cc:b4df (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS2611 BELNET
PREFIKSY:   BELNET AS2611
TRACEROUTE:  138.48.0.0 138.48.0.0
LOOKING GLASS: 138.48.0.0 138.48.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:8a30:000::8a30:000

BE
NetRange:    138.48.0.0 - 138.48.255.255
CIDR:      138.48.0.0/16
NetName:    RIPE-ERX-138-48-0-0
NetHandle:   NET-138-48-0-0-1
Parent:     NET138 (NET-138-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2003-12-11
Updated:    2003-12-11
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/138.48.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    138.48.0.0 - 138.48.255.255
status:     LEGACY
remarks:
remarks:    This inetnum has been transfered as part of the ERX.
remarks:    It was present in both the ARIN and RIPE databases, so
remarks:    the information from both databases has been merged.
remarks:    If you are the mntner of this object, please update it
remarks:    to reflect the correct information.
remarks:
remarks:    Please see the information for this process:
remarks:    http://www.ripe.net/db/erx/erx-ip/network-138.html
remarks:
remarks:    **** INFORMATION FROM ARIN OBJECT ****
remarks:    netname: FUNDP-AC-BE
descr:     Facultes Universitaires Notre Dame de la Paix
descr:     Rue de Bruxelles, 61
descr:     B-5000 Namur
remarks:    country: BE
admin-c:    BD752-RIPE
tech-c:     BD752-RIPE
remarks:    changed: hostmaster@arin.net 19900206
remarks:    changed: hostmaster@arin.net 19960610
remarks:    **** INFORMATION FROM RIPE OBJECT ****
netname:    FUNDP-AC-BE
descr:     Facultes Universitaires Notre Dame
descr:     de la Paix de Namur
country:    BE
admin-c:    BD83-RIPE
tech-c:     BD83-RIPE
tech-c:     BD82-RIPE
mnt-by:     BELNET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-12-04T13:04:37Z
source:     RIPE

person:     Bruno Delcourt
address:    Facultes Universitaires Notre Dame de la Paix
address:    Rue de Bruxelles, 61
address:    B-5000 Namur
address:    BE
phone:     +32 81 72 50 08
nic-hdl:    BD752-RIPE
mnt-by:     RIPE-ERX-MNT
created:    2003-11-10T17:12:58Z
last-modified: 2003-11-10T17:12:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bruno Durasse
address:    FUNDP - Centre de calcul
address:    21, rue Grandgagnage
address:    B-5000 Namur
address:    Belgium
phone:     +32 81 725011
fax-no:     +32 81 725023
nic-hdl:    BD82-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T14:55:17Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Bruno Delcourt
address:    FUNDP - Centre de calcul
address:    21, rue Grandgagnage
address:    B-5000 Namur
address:    Belgium
phone:     +32 81 725008
fax-no:     +32 81 725023
nic-hdl:    BD83-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T14:55:18Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered


route:     138.48.0.0/16
descr:     FUNDP-AC-BE
origin:     AS2611
mnt-by:     BELNET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T09:32:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]