| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BELNET AS2611

as-block:    AS2585 - AS2614
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:18Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:18Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2611
as-name:    BELNET
remarks:    AS for BELNET, The Belgian National Research and Education Network
org:      ORG-BA5-RIPE
admin-c:    SST1-RIPE
tech-c:     SST1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-BELNET
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-BELNET
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-BELNET
mnt-by:     BELNET-MNT
created:    2002-02-01T19:58:23Z
last-modified: 2021-09-03T12:47:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA5-RIPE
org-name:    BELNET
country:    BE
org-type:    LIR
address:    WTC III
        Simon Bolivarlaan 30 Boulevard Simon Bolivar
address:    B-1000
address:    Brussel - Bruxelles
address:    BELGIUM
phone:     +32 2 7903333
fax-no:     +32 2 7903334
mnt-ref:    BELNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    MGT64-RIPE
admin-c:    NU359-RIPE
admin-c:    SSU21-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BELNET-MNT
abuse-c:    SST1-RIPE
created:    2004-04-17T11:00:06Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BELNET Service Support Team
address:    BELNET
address:    WTC III
address:    Simon Bolivarlaan 30 Boulevard Simon Bolivar
address:    B-1000 Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +32 2 790 33 33
fax-no:     +32 2 790 33 34
abuse-mailbox: abuse@belnet.be
admin-c:    JT525-RIPE
tech-c:     PP529-RIPE
tech-c:     PV196-RIPE
nic-hdl:    SST1-RIPE
mnt-by:     BELNET-MNT
created:    2002-01-09T18:20:57Z
last-modified: 2019-03-18T14:21:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]