| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.227.117 (lg) / ec2-3-235-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:e375::3eb:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS30873 PTC-YemenNet
PREFIKSY:   PTC-YemenNet AS30873
TRACEROUTE:  134.35.16.0 134.35.16.0
LOOKING GLASS: 134.35.16.0 134.35.16.0
IPv6 in 6to4: 2002:8623:1000::8623:1000

YE
NetRange:    134.35.0.0 - 134.35.255.255
CIDR:      134.35.0.0/16
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-134-35-0-0-1
Parent:     NET134 (NET-134-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2016-03-09
Updated:    2016-03-09
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/134.35.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    134.35.16.0 - 134.35.23.255
netname:    PTC-YEMENNET-BROAD-POOL03016-3
descr:     Public Telecommunication Corporation
status:     LEGACY
remarks:    Internet Service Provider-The Gateway Of Yemen
country:    YE
org:      ORG-PTC4-RIPE
admin-c:    YTNT1-RIPE
tech-c:     YTNT1-RIPE
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
mnt-lower:   YEMEN-NET-MNT
mnt-routes:   YEMEN-NET-MNT
created:    2016-03-09T19:05:55Z
last-modified: 2016-03-17T03:23:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTC4-RIPE
org-name:    Public Telecommunication Corporation
country:    YE
org-type:    LIR
address:    Aljoraf area - Airport street
address:    17045
address:    sana'a
address:    YEMEN
phone:     +967777013002
phone:     +9671320320
fax-no:     +9671331350
admin-c:    YAA330-RIPE
admin-c:    IIA13-RIPE
abuse-c:    AR18046-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YEMEN-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
created:    2004-04-17T12:24:45Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yemen Telecom Networking Team
org:      ORG-PTC4-RIPE
address:    Aljoraf area - Airport street
address:    P.O.Box 17045
address:    Sana'a
address:    YEMEN
nic-hdl:    YTNT1-RIPE
admin-c:    IIA13-RIPE
tech-c:     IIA13-RIPE
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
abuse-mailbox: abuse@yemen.net.ye
created:    2015-08-18T18:20:25Z
last-modified: 2019-08-15T22:34:01Z
source:     RIPE # Filtered


route:     134.35.16.0/21
descr:     YemenNet advertisement using its new AS
descr:     Public Telecommunication Corporation
remarks:    Internet Service Provider-The Gateway Of Yemen
org:      ORG-PTC4-RIPE
origin:     AS30873
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
created:    2016-03-09T19:11:49Z
last-modified: 2016-03-17T01:01:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTC4-RIPE
org-name:    Public Telecommunication Corporation
country:    YE
org-type:    LIR
address:    Aljoraf area - Airport street
address:    17045
address:    sana'a
address:    YEMEN
phone:     +967777013002
phone:     +9671320320
fax-no:     +9671331350
admin-c:    YAA330-RIPE
admin-c:    IIA13-RIPE
abuse-c:    AR18046-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YEMEN-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
created:    2004-04-17T12:24:45Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]