| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PTC-YemenNet AS30873

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30873
as-name:    PTC-YemenNet
remarks:    Internet Service Provider-The Gateway Of Yemen
org:      ORG-PTC4-RIPE
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS15412 accept ANY
import:     from AS8529 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS3491 announce AS30873
export:     to AS15412 announce AS30873
export:     to AS8529 announce AS30873
export:     to AS1299 announce AS30873
default:    to AS3491 action pref=100; networks ANY
default:    to AS15412 action pref=100; networks ANY
default:    to AS8529 action pref=100; networks ANY
default:    to AS1299 action pref=100; networks ANY
admin-c:    YTNT1-RIPE
tech-c:     YTNT1-RIPE
abuse-c:    AR18046-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-12-30T15:29:24Z
last-modified: 2021-08-11T17:40:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTC4-RIPE
org-name:    Public Telecommunication Corporation
country:    YE
org-type:    LIR
address:    Aljoraf area - Airport street
address:    17045
address:    sana'a
address:    YEMEN
phone:     +967777013002
phone:     +9671320320
fax-no:     +9671331350
admin-c:    IIA13-RIPE
abuse-c:    AR18046-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    YEMEN-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
created:    2004-04-17T12:24:45Z
last-modified: 2021-08-11T17:44:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yemen Telecom Networking Team
org:      ORG-PTC4-RIPE
address:    Aljoraf area - Airport street
address:    P.O.Box 17045
address:    Sana'a
address:    YEMEN
nic-hdl:    YTNT1-RIPE
admin-c:    IIA13-RIPE
tech-c:     IIA13-RIPE
mnt-by:     YEMEN-NET-MNT
abuse-mailbox: abuse@yemen.net.ye
created:    2015-08-18T18:20:25Z
last-modified: 2019-08-15T22:34:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]