| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
PREFIKSY
Sprawdź jakimi adresami dysponuje (posiada) dowolny systemu autonomiczny (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS lub numer będzie spoza bazy RIPE (Europa) - wynik może być pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj. Dane są dostępne
tylko dla adresacji znajdującej się w bazie RIPE (Europa). Jeżeli nie znasz numeru Systemu ale znasz
adres ip, najpierw w zakładce IP Info sprawdź do jakiego AS należy ip, który Cię interesuje.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: prefiksy ASN
numer AS (np. AS29305)
 
AS INFO:    AS9394

--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy nie zagregowane - odwzorowanie wpisów RIPE - 27 szt. (w tym 0 IPv6)
--------------------------------------------------------------------------------
101.144.0.0/12
103.3.128.0/22
110.192.0.0/11
110.56.0.0/13
111.128.0.0/11
111.140.0.0/19
111.140.128.0/19
111.140.160.0/19
111.140.192.0/19
111.140.224.0/19
111.140.32.0/19
111.140.64.0/19
111.140.96.0/19
120.90.0.0/15
175.48.0.0/12
175.64.0.0/11
211.98.0.0/16
211.98.0.0/17
211.98.128.0/17
221.172.0.0/14
36.192.0.0/11
42.128.0.0/12
42.160.0.0/12
42.208.0.0/12
43.247.240.0/22
61.232.0.0/14
61.236.0.0/15
--------------------------------------------------------------------------------
Prefiksy IPv4 zagregowane - 17 szt.
--------------------------------------------------------------------------------
101.144.0.0/12
103.3.128.0/22
110.192.0.0/11
110.56.0.0/13
111.128.0.0/11
120.90.0.0/15
175.48.0.0/12
175.64.0.0/11
211.98.0.0/16
221.172.0.0/14
36.192.0.0/11
42.128.0.0/12
42.160.0.0/12
42.208.0.0/12
43.247.240.0/22
61.232.0.0/14
61.236.0.0/15
--------------------------------------------------------------------------------
101.144.0.0/12     1048576  101.144.0.0 - 101.159.255.255
103.3.128.0/22       1024  103.3.128.0 - 103.3.131.255
110.192.0.0/11     2097152  110.192.0.0 - 110.223.255.255
110.56.0.0/13      524288  110.56.0.0 - 110.63.255.255
111.128.0.0/11     2097152  111.128.0.0 - 111.159.255.255
120.90.0.0/15      131072  120.90.0.0 - 120.91.255.255
175.48.0.0/12      1048576  175.48.0.0 - 175.63.255.255
175.64.0.0/11      2097152  175.64.0.0 - 175.95.255.255
211.98.0.0/16       65536  211.98.0.0 - 211.98.255.255
221.172.0.0/14      262144  221.172.0.0 - 221.175.255.255
36.192.0.0/11      2097152  36.192.0.0 - 36.223.255.255
42.128.0.0/12      1048576  42.128.0.0 - 42.143.255.255
42.160.0.0/12      1048576  42.160.0.0 - 42.175.255.255
42.208.0.0/12      1048576  42.208.0.0 - 42.223.255.255
43.247.240.0/22      1024  43.247.240.0 - 43.247.243.255
61.232.0.0/14      262144  61.232.0.0 - 61.235.255.255
61.236.0.0/15      131072  61.236.0.0 - 61.237.255.255
--------------------------------------------------------------------------------
Ilość adresów IPv4:  15009792
--------------------------------------------------------------------------------
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]