| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58224 TCI
PREFIKSY:   TCI AS58224
TRACEROUTE:  93.126.60.0 esfptr0.asrhosting.com
LOOKING GLASS: 93.126.60.0 esfptr0.asrhosting.com
IPv6 in 6to4: 2002:5d7e:3c00::5d7e:3c00

IR
inetnum:    93.126.0.0 - 93.126.63.255
netname:    AISDP
descr:     Region:Isfahan
descr:     City:Isfahan
country:    IR
org:      ORG-AI37-RIPE
admin-c:    RR12596-RIPE
admin-c:    RL5000-RIPE
tech-c:     RL5000-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-AISDP
mnt-routes:   MNT-AISDP
mnt-domains:  MNT-AISDP
created:    2008-07-09T13:48:30Z
last-modified: 2019-01-11T09:53:27Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-AOEO2-RIPE

organisation:  ORG-AI37-RIPE
org-name:    ASMANFARAZ SEPAHAN ISDP (PJS)
org-type:    OTHER
address:    Parsian Building, Sharif St, Emam khomeini AV ,Esfahan-Iran
address:    IR
abuse-c:    ACRO21696-RIPE
mnt-by:     MNT-AISDP
mnt-ref:    MNT-AISDP
created:    2007-12-23T13:19:12Z
last-modified: 2019-01-14T19:06:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Reza Rejalzadeh
address:    Parsian Building,
address:    Sharif St, Emam khomeini AVE,
address:    Esfahan-Iran
phone:     +98 31-35111
mnt-by:     MNT-AISDP
nic-hdl:    RL5000-RIPE
created:    2008-11-13T06:41:14Z
last-modified: 2018-12-27T14:57:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Reza Rejalzadeh
address:    No. 5, Homa St, North Kargar St
address:    1418653781
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989133192550
nic-hdl:    RR12596-RIPE
mnt-by:     ir-fcp-1-mnt
mnt-by:     MNT-AISDP
created:    2018-12-27T14:42:45Z
last-modified: 2018-12-27T14:42:45Z
source:     RIPE


route:     93.126.60.0/24
origin:     AS44375
descr:     ASMANFARAZ SEPAHAN ISDP (PJS)
mnt-by:     MNT-AISDP
created:    2016-09-08T08:52:05Z
last-modified: 2020-05-11T13:07:35Z
source:     RIPE


route:     93.126.60.0/24
origin:     AS58224
mnt-by:     MNT-AISDP
created:    2020-05-11T14:15:17Z
last-modified: 2020-05-11T14:15:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]