| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS6830 LGI-UPC
PREFIKSY:   LGI-UPC AS6830
TRACEROUTE:  93.117.154.0 93.117.154.0
LOOKING GLASS: 93.117.154.0 93.117.154.0
IPv6 in 6to4: 2002:5d75:9a00::5d75:9a00

RO
inetnum:    93.117.154.0 - 93.117.155.255
netname:    RO-DNT-20071221
org:      ORG-ATS4-RIPE
country:    RO
admin-c:    UPC1-RIPE
tech-c:     UPC1-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
mnt-routes:   ASTRALTELECOM-MNT
mnt-domains:  ASTRALTELECOM-MNT
created:    2016-01-25T15:22:43Z
last-modified: 2019-12-11T09:53:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ATS4-RIPE
org-name:    UPC Romania S.A.
org-type:    LIR
address:    The Bridge 2 Building, 10th floor
        1A Sergent Constantin Ghercu St. District 6
address:    060201
address:    Bucuresti
address:    ROMANIA
phone:     +40311018100
fax-no:     +40311018101
admin-c:    LPT7-RIPE
admin-c:    ACD35-RIPE
admin-c:    JK8125-RIPE
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    LGI-RIPE
mnt-ref:    ASTRALTELECOM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
abuse-c:    UPC1-RIPE
created:    2004-04-17T11:49:43Z
last-modified: 2019-09-11T09:06:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      UPC Romania LIR
address:    62D, Nordului St.
address:    District 1, 014104
address:    Bucharest
phone:     +40-31-1018100
fax-no:     +40-31-1018101
org:      ORG-ATS4-RIPE
admin-c:    HMCB1-RIPE
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    LPT7-RIPE
admin-c:    ACD35-RIPE
tech-c:     LPT7-RIPE
tech-c:     ACD35-RIPE
nic-hdl:    UPC1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@upc.ro
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
created:    2007-03-21T11:28:17Z
last-modified: 2013-12-06T08:16:50Z
source:     RIPE # Filtered


route:     93.117.154.0/23
descr:     UPC Romania
origin:     AS6830
mnt-by:     ASTRALTELECOM-MNT
created:    2014-04-24T10:59:36Z
last-modified: 2014-04-24T10:59:36Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]