| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS199636 FREEBOXPRO
PREFIKSY:   FREEBOXPRO AS199636
TRACEROUTE:  88.202.236.0 88-202-236-0.box.freepro.com
LOOKING GLASS: 88.202.236.0 88-202-236-0.box.freepro.com
IPv6 in 6to4: 2002:58ca:ec00::58ca:ec00

FR
inetnum:    88.202.236.0 - 88.202.237.255
netname:    FREEPRO
descr:     Freebox Pro - pool network
country:    FR
org:      ORG-JA30-RIPE
admin-c:    JAGN-RIPE
tech-c:     JAGN-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2021-04-15T14:28:30Z
last-modified: 2022-07-20T16:37:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JA30-RIPE
org-name:    Free Pro SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    3 rue Paul Brutus
address:    13015
address:    Marseille
address:    FRANCE
phone:     +33 4 88 00 65 10
fax-no:     +33 4 88 00 65 25
admin-c:    JAGN-RIPE
abuse-c:    JAGN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    JAGUAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2005-06-16T09:01:32Z
last-modified: 2023-04-26T17:58:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Free Pro
address:    3, rue Paul Brutus
address:    13015 Marseille
address:    France
phone:     +33 4 88 00 65 10
fax-no:     +33 4 88 00 65 25
admin-c:    LFML-RIPE
tech-c:     LFML-RIPE
nic-hdl:    JAGN-RIPE
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2005-01-14T13:43:04Z
last-modified: 2023-05-16T06:10:59Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@as30781.net


route:     88.202.236.0/22
descr:     Freebox PRO
origin:     AS199636
mnt-by:     JAGUAR-MNT
created:    2023-03-03T10:56:46Z
last-modified: 2023-03-03T10:56:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]