| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5432 PROXIMUS-ISP-AS
PREFIKSY:   PROXIMUS-ISP-AS AS5432
TRACEROUTE:  88.197.128.0 ip-88-197-128-0.dsl.scarlet.be
LOOKING GLASS: 88.197.128.0 ip-88-197-128-0.dsl.scarlet.be
IPv6 in 6to4: 2002:58c5:8000::58c5:8000

BE
inetnum:    88.197.128.0 - 88.197.255.255
org:      ORG-BA4-RIPE
netname:    Scarlet-FULL
descr:     Full Telecom NV
country:    BE
admin-c:    SC2707-RIPE
tech-c:     SC2707-RIPE
tech-c:     BIEC1-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
mnt-lower:   SKYNETBE-MNT
mnt-routes:   SKYNETBE-MNT
mnt-domains:  SKYNETBE-MNT
remarks:    *****************************************************
remarks:    IMPORTANT:
remarks:    IMPORTANT: To report intrusion attempts, hacking,
remarks:    IMPORTANT: spamming, or other unaccepted behavior,
remarks:    IMPORTANT: please send a message to abuse@scarlet.be
remarks:    IMPORTANT:
remarks:    *****************************************************
created:    2007-02-14T15:49:19Z
last-modified: 2022-12-15T08:44:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BA4-RIPE
org-name:    Proximus NV
country:    BE
org-type:    LIR
address:    Koning AlbertII-laan 27
address:    1030
address:    Brussels
address:    BELGIUM
phone:     +32 2 514 43 66
admin-c:    SVdS1-RIPE
admin-c:    MN1190-RIPE
admin-c:    KB905-RIPE
admin-c:    PD756-RIPE
abuse-c:    BIAC1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SKYNETBE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    2004-04-17T11:00:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:36:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Belgacom Internet Expertise Center
address:    Proximus SA de droit public
address:    Network Engineering & Operations
address:    Boulevard du Roi Albert II, 27
address:    B-1030 Bruxelles
address:    Belgium
phone:     +32 2 202-4111
abuse-mailbox: abuse@proximus.com
admin-c:    MN1190-RIPE
tech-c:     SVDS1-RIPE
tech-c:     PD756-RIPE
tech-c:     KB905-RIPE
nic-hdl:    BIEC1-RIPE
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    Network problems to: noc@skynet.be
remarks:    Peering requests to: peering@skynet.be
remarks:    Abuse notifications to: abuse@proximus.com
remarks:    abuse requests sent to another address
remarks:    will be ignored.
remarks:    https://www.proximus.com/investors/regulatory-information/abuse
remarks:    -------------------------------------------
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    2004-08-06T09:18:56Z
last-modified: 2022-01-04T08:25:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SCARLET Contact Role
address:    Scarlet
address:    Carlistraat 2
address:    B-1140 Evere
address:    Belgium
phone:     +32 2 275 33 11
abuse-mailbox: abuse@scarlet.be
admin-c:    BD440-RIPE
tech-c:     BD440-RIPE
nic-hdl:    SC2707-RIPE
mnt-by:     AS3304-MNT
created:    2004-04-20T07:38:58Z
last-modified: 2021-04-30T10:03:14Z
source:     RIPE # Filtered


route:     88.197.128.0/17
descr:     Scarlet-FULL
origin:     AS5432
mnt-by:     SKYNETBE-MNT
created:    2011-06-29T15:00:31Z
last-modified: 2011-06-29T15:00:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]