| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.214.224.207 (lg) / ec2-3-214-224-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d6:e0cf::3d6:e0cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42877 Akron-ASN
PREFIKSY:   Akron-ASN AS42877
TRACEROUTE:  86.111.206.0 86.111.206.0
LOOKING GLASS: 86.111.206.0 86.111.206.0
IPv6 in 6to4: 2002:566f:ce00::566f:ce00

PL
inetnum:    86.111.200.0 - 86.111.207.255
netname:    AKRON-NET-PL
country:    PL
org:      ORG-AAK1-RIPE
admin-c:    AK3355-RIPE
tech-c:     AK3355-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AKRON-MNT
mnt-domains:  IPARTNERS-MNT
mnt-routes:   IPARTNERS-MNT
created:    2005-08-25T14:46:11Z
last-modified: 2020-01-24T13:55:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-AAK1-RIPE
org-name:    AKRON-Lucyna i Adam Kinal sp.j
org-type:    OTHER
descr:     Internet Service Provider
address:    Powstancow Slaskich 2-4
address:    53-333 Wroclaw, Poland
phone:     +48 71 733 40 50
abuse-c:    AAH86-RIPE
admin-c:    AK3355-RIPE
tech-c:     AK3355-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     AKRON-MNT
created:    2005-08-25T12:17:20Z
last-modified: 2019-02-13T11:07:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Kinal
address:    Powstancow Slaskich 2-4
address:    53-333 Wroclaw
mnt-by:     AKRON-MNT
phone:     +48 71 733 40 50
nic-hdl:    AK3355-RIPE
created:    2004-10-05T10:05:09Z
last-modified: 2014-03-26T10:59:57Z
source:     RIPE # Filtered


route:     86.111.206.0/24
descr:     Akron ISP
descr:     Wroclaw, Poland
origin:     AS42877
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-lower:   IPARTNERS-MNT
created:    2007-05-04T14:23:02Z
last-modified: 2011-02-09T14:04:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]