| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS20860 IOMART-AS
PREFIKSY:   IOMART-AS AS20860
TRACEROUTE:  86.105.235.0 86.105.235.0
LOOKING GLASS: 86.105.235.0 86.105.235.0
IPv6 in 6to4: 2002:5669:eb00::5669:eb00

GB
inetnum:    86.105.235.0 - 86.105.235.255
netname:    BZ-FASTSERV-20050418
country:    GB
org:      ORG-FSI1-RIPE
admin-c:    QL56-RIPE
tech-c:     QL56-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QHoster
mnt-lower:   QHoster
mnt-domains:  QHoster
mnt-routes:   GB10488-RIPE-MNT
created:    2015-02-26T12:30:10Z
last-modified: 2016-05-20T11:19:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSI1-RIPE
org-name:    Fast Serv Inc.
country:    BZ
org-type:    LIR
address:    1 Mapp Street
address:    00000
address:    Belize City
address:    BELIZE
phone:     +18774231155
abuse-c:    QL56-RIPE
mnt-ref:    QHoster
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     QHoster
created:    2014-11-14T13:37:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fast Serv Inc. d.b.a. QHoster.com
address:    1 Mapp Street
address:    Belize City, Belize
phone:     +18774231155
abuse-mailbox: abuse@QHoster.com
nic-hdl:    QL56-RIPE
mnt-by:     QHoster
admin-c:    MD21847-RIPE
tech-c:     MD21847-RIPE
created:    2014-03-09T23:57:28Z
last-modified: 2016-04-09T16:31:51Z
source:     RIPE # Filtered


route:     86.105.235.0/24
descr:     Fast Serv Inc.
origin:     AS20860
mnt-by:     GB10488-RIPE-MNT
created:    2015-03-02T11:18:27Z
last-modified: 2015-03-02T11:18:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]