| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS49910 LUDIGSSOFT
PREFIKSY:   LUDIGSSOFT AS49910
TRACEROUTE:  77.232.225.0 77.232.225.0
LOOKING GLASS: 77.232.225.0 77.232.225.0
IPv6 in 6to4: 2002:4de8:e100::4de8:e100

DE
inetnum:    77.232.224.0 - 77.232.255.255
netname:    DE-LUDIGSSOFT-20061218
descr:     Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG
country:    DE
org:      ORG-LMGT1-RIPE
admin-c:    LNO10-RIPE
tech-c:     LNO10-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     LUDIGSSOFT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-23T07:46:52Z
last-modified: 2023-06-15T12:55:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LMGT1-RIPE
org-name:    Ludigssoft Management GmbH trading as Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Westring 29
address:    64354
address:    Reinheim
address:    GERMANY
phone:     +496162509930
admin-c:    LNO10-RIPE
tech-c:     LNO10-RIPE
abuse-c:    LNO10-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LUDIGSSOFT-MNT
mnt-ref:    LUDIGSSOFT-MNT
created:    2022-03-09T10:04:02Z
last-modified: 2023-06-15T12:52:35Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Ludigssoft Network Operation Center
address:    Westring 29, 64354 Reinheim, Germany
abuse-mailbox: abuse@ludigssoft.com
nic-hdl:    LNO10-RIPE
mnt-by:     LUDIGSSOFT-MNT
created:    2023-06-15T12:45:26Z
last-modified: 2023-06-15T13:07:52Z
source:     RIPE # Filtered


route:     77.232.225.0/24
origin:     AS49910
descr:     Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG
mnt-by:     LUDIGSSOFT-MNT
created:    2023-06-14T15:03:13Z
last-modified: 2023-06-14T15:03:13Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]