| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS47886 EQUINIX-NL-ASN
PREFIKSY:   EQUINIX-NL-ASN AS47886
TRACEROUTE:  77.222.86.0 rev-0-86-222-77.virtu.nl
LOOKING GLASS: 77.222.86.0 rev-0-86-222-77.virtu.nl
IPv6 in 6to4: 2002:4dde:5600::4dde:5600

NL
inetnum:    77.222.64.0 - 77.222.95.255
org:      ORG-VSS1-RIPE
netname:    NL-VIRTU-20070410
country:    NL
admin-c:    VSW3-RIPE
tech-c:     VSW3-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIRTU-MNT
mnt-routes:   VIRTU-MNT
mnt-domains:  VIRTU-MNT
mnt-lower:   EQUINIX-MNT
created:    2007-04-10T14:48:51Z
last-modified: 2021-02-02T09:26:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-lower:   VIRTU-MNT

organisation:  ORG-VSS1-RIPE
org-name:    Virtu Secure Webservices B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Auke Vleerstraat 1
address:    NL-7521 PE
address:    Enschede
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 53 4340570
fax-no:     +31 53 4363098
admin-c:    JKW8-RIPE
admin-c:    JJ2486-RIPE
admin-c:    FV2573-RIPE
admin-c:    ER5199-RIPE
admin-c:    FW702-RIPE
admin-c:    JW7206-RIPE
admin-c:    JK4429-RIPE
mnt-ref:    VIRTU-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIRTU-MNT
abuse-c:    VSW3-RIPE
created:    2004-04-17T11:43:57Z
last-modified: 2023-08-23T12:45:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Virtu Secure Webservices Network Management
fax-no:     +31 53 4363098
phone:     +31 53 4340570
nic-hdl:    VSW3-RIPE
mnt-by:     VIRTU-MNT
abuse-mailbox: abuse@virtu.nl
address:    Virtu Secure Webservices B.V.
org:      ORG-VSS1-RIPE
created:    2002-06-25T12:11:00Z
last-modified: 2013-04-09T13:07:25Z
source:     RIPE # Filtered


route:     77.222.86.0/24
descr:     NL-VIRTU-20070410
origin:     AS16243
remarks:    Virtu Secure Webservices B.V.
remarks:    Enschede, The Netherlands
mnt-by:     VIRTU-MNT
created:    2018-03-29T13:51:55Z
last-modified: 2018-03-29T13:51:55Z
source:     RIPE


route:     77.222.86.0/24
origin:     AS47886
mnt-by:     VIRTU-MNT
created:    2020-07-19T20:53:46Z
last-modified: 2020-07-19T20:53:46Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]