| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS7642 
PREFIKSY:    AS7642
TRACEROUTE:  69.94.32.0 69.94.32.0
LOOKING GLASS: 69.94.32.0 69.94.32.0
IPv6 in 6to4: 2002:455e:2000::455e:2000

MV
NetRange:    69.94.32.0 - 69.94.47.255
CIDR:      69.94.32.0/20
NetName:    APNIC
NetHandle:   NET-69-94-32-0-1
Parent:     NET69 (NET-69-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to APNIC
OriginAS:    
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:    2019-02-11
Updated:    2019-02-11
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/69.94.32.0

ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois://whois.apnic.net


OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:    
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188 
OrgTechEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188 
OrgAbuseEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

Found a referral to whois.apnic.net.
inetnum:    69.94.32.0 - 69.94.47.255
netname:    DHIRAAGU-MV
descr:     Dhiraagu Pvt.Ltd.
country:    MV
org:      ORG-DP1-AP
admin-c:    DRGD1-AP
tech-c:     DRGD1-AP
abuse-c:    AD871-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-DHIRAAGU-AP
mnt-routes:   MAINT-DHIRAAGU-AP
mnt-irt:    IRT-DHIRAAGU-MV
last-modified: 2020-07-21T15:08:44Z
source:     APNIC

irt:      IRT-DHIRAAGU-MV
address:    DHIRAAGU
address:    DHIRAAGU HEAD OFFICE BUILDING, KANBA AISA RANI HINGUN, MALE - 20403, REPUBLIC OF MALDIVES,
address:    MALE
address:    MALDIVES
e-mail:     abuse@dhivehinet.net.mv
abuse-mailbox: abuse@dhivehinet.net.mv
admin-c:    DRGD1-AP
tech-c:     DRGD1-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@dhivehinet.net.mv was validated on 2022-02-15
mnt-by:     MAINT-DHIRAAGU-AP
last-modified: 2022-02-15T14:08:45Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-DP1-AP
org-name:    Dhiraagu Pvt.Ltd.
country:    MV
address:    Dhiraagu Head Office
address:    Ameenee Magu
phone:     +9603311222
fax-no:     +9603328132
e-mail:     noc@dhiraagu.com.mv
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2019-01-30T12:55:13Z
source:     APNIC

role:      ABUSE DHIRAAGUMV
address:    DHIRAAGU
address:    DHIRAAGU HEAD OFFICE BUILDING, KANBA AISA RANI HINGUN, MALE - 20403, REPUBLIC OF MALDIVES,
address:    MALE
address:    MALDIVES
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@dhivehinet.net.mv
admin-c:    DRGD1-AP
tech-c:     DRGD1-AP
nic-hdl:    AD871-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-DHIRAAGU-MV
remarks:    abuse@dhivehinet.net.mv was validated on 2022-02-15
abuse-mailbox: abuse@dhivehinet.net.mv
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2022-02-15T14:09:51Z
source:     APNIC

role:      Dhivehi Raajjeyge Gulhun Dhiraagu administrator
address:    DHIRAAGU,, DHIRAAGU HEADOFFICE BUILDING, KANBA AISA RANI HINGUN, MALE - 20403, REPUBLIC OF MALDIVES,
country:    MV
phone:     +960-3311222
fax-no:     +960-3311222
e-mail:     noc@dhiraagu.com.mv
admin-c:    DRGD1-AP
tech-c:     DRGD1-AP
nic-hdl:    DRGD1-AP
mnt-by:     MAINT-MALDIVES-MV
last-modified: 2016-06-22T07:33:20Z
source:     APNIC


route:     69.94.32.0/24
origin:     AS7642
descr:     Dhiraagu Pvt.Ltd.
        Dhiraagu Head Office
        Ameenee Magu
mnt-by:     MAINT-DHIRAAGU-AP
last-modified: 2020-05-06T12:12:51Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]