| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS132167 
PREFIKSY:    AS132167
TRACEROUTE:  69.160.26.0 69.160.26.0
LOOKING GLASS: 69.160.26.0 69.160.26.0
IPv6 in 6to4: 2002:45a0:1a00::45a0:1a00

MM
NetRange:    69.160.0.0 - 69.160.31.255
CIDR:      69.160.0.0/19
NetName:    APNIC
NetHandle:   NET-69-160-0-0-1
Parent:     NET69 (NET-69-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to APNIC
OriginAS:    
Organization:  Asia Pacific Network Information Centre (APNIC)
RegDate:    2017-03-20
Updated:    2017-03-20
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/69.160.0.0

ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html
ResourceLink: whois://whois.apnic.net


OrgName:    Asia Pacific Network Information Centre
OrgId:     APNIC
Address:    PO Box 3646
City:      South Brisbane
StateProv:   QLD
PostalCode:   4101
Country:    AU
RegDate:    
Updated:    2012-01-24
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/APNIC

ReferralServer: whois://whois.apnic.net
ResourceLink: http://wq.apnic.net/whois-search/static/search.html

OrgAbuseHandle: AWC12-ARIN
OrgAbuseName:  APNIC Whois Contact
OrgAbusePhone: +61 7 3858 3188 
OrgAbuseEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

OrgTechHandle: AWC12-ARIN
OrgTechName:  APNIC Whois Contact
OrgTechPhone: +61 7 3858 3188 
OrgTechEmail: search-apnic-not-arin@apnic.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AWC12-ARIN

Found a referral to whois.apnic.net.
inetnum:    69.160.0.0 - 69.160.31.255
netname:    OML-MM
descr:     Ooredoo Myanmar Limited
descr:     MICT Park, Building No.10, Block 2
descr:     Myanmar Info-Tech
descr:     Hlaing Township
descr:     Yangon, Myanmar
country:    MM
org:      ORG-OML2-AP
admin-c:    OMLA1-AP
tech-c:     OMLA1-AP
abuse-c:    AO347-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-OML-MM
mnt-routes:   MAINT-OML-MM
mnt-irt:    IRT-OML-MM
last-modified: 2020-08-19T13:07:34Z
source:     APNIC

irt:      IRT-OML-MM
address:    MICT Park, Building No.10, Block 2, Myanmar Info-Tech, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
e-mail:     abuse@ooredoo.com.mm
abuse-mailbox: abuse@ooredoo.com.mm
admin-c:    OMLA1-AP
tech-c:     OMLA1-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@ooredoo.com.mm was validated on 2022-01-24
mnt-by:     MAINT-OML-MM
last-modified: 2022-01-24T09:27:10Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-OML2-AP
org-name:    Ooredoo Myanmar Limited
country:    MM
address:    MICT Park, Building No.10, Block 2
address:    Myanmar Info-Tech
address:    Hlaing Township
address:    Yangon, Myanmar
phone:     +959973333333
fax-no:     +959973333333
e-mail:     pwin2@ooredoo.com.mm
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2019-09-13T12:55:10Z
source:     APNIC

role:      ABUSE OMLMM
address:    MICT Park, Building No.10, Block 2, Myanmar Info-Tech, Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@ooredoo.com.mm
admin-c:    OMLA1-AP
tech-c:     OMLA1-AP
nic-hdl:    AO347-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-OML-MM
remarks:    abuse@ooredoo.com.mm was validated on 2022-01-24
abuse-mailbox: abuse@ooredoo.com.mm
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2022-01-24T09:27:27Z
source:     APNIC

role:      Ooredoo Myanmar Limited administrator
address:    OOREDOO MYANMAR
country:    MM
phone:     +95 9973331545
fax-no:     +95 9448056626
e-mail:     abuse@ooredoo.com.mm
admin-c:    OMLA1-AP
tech-c:     OMLA1-AP
nic-hdl:    OMLA1-AP
mnt-by:     MAINT-OML-MM
last-modified: 2015-12-29T10:32:28Z
source:     APNIC


route:     69.160.26.0/24
origin:     AS132167
descr:     Ooredoo Myanmar Limited
        MICT Park, Building No.10, Block 2
        Myanmar Info-Tech
        Hlaing Township
        Yangon, Myanmar
mnt-by:     MAINT-OML-MM
last-modified: 2019-11-28T11:21:39Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]