| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.48.64 (lg) / ec2-18-204-48-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:3040::12cc:3040 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS41436 CloudWebManage-EU
PREFIKSY:   CloudWebManage-EU AS41436
TRACEROUTE:  63.250.56.0 63.250.56.0
LOOKING GLASS: 63.250.56.0 63.250.56.0
IPv6 in 6to4: 2002:3ffa:3800::3ffa:3800

IL
NetRange:    63.250.56.0 - 63.250.63.255
CIDR:      63.250.56.0/21
NetName:    RIPE
NetHandle:   NET-63-250-56-0-1
Parent:     NET63 (NET-63-0-0-0-0)
NetType:    Early Registrations, Transferred to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2019-12-23
Updated:    2019-12-23
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/63.250.56.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois://whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    63.250.56.0 - 63.250.56.255
netname:    CLOUDWEBMANAGE-EU
country:    NL
mnt-by:     CloudWebManage-MNT
admin-c:    CWM7-RIPE
tech-c:     CWM7-RIPE
status:     ASSIGNED PA
created:    2021-06-15T19:59:58Z
last-modified: 2021-06-15T19:59:58Z
source:     RIPE

role:      Cloud Web Manage
admin-c:    YA57445-RIPE
tech-c:     YA57445-RIPE
address:    15 Madison Ave., New York City, New York, USA
nic-hdl:    CWM7-RIPE
mnt-by:     CloudWebManage-MNT
created:    2016-08-23T19:39:53Z
last-modified: 2019-12-01T17:59:28Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@cloudwm.com


route:     63.250.56.0/24
origin:     AS41436
mnt-by:     CloudWebManage-MNT
mnt-by:     OMC-IL-MNT
created:    2020-01-29T07:23:23Z
last-modified: 2020-01-29T07:23:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]