| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57044 
PREFIKSY:    AS57044
TRACEROUTE:  5.77.16.0 5.77.16.0
LOOKING GLASS: 5.77.16.0 5.77.16.0
IPv6 in 6to4: 2002:54d:1000::54d:1000

RU
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.77.16.0 - 5.77.31.255
netname:    ERTH-BRYANSK-MAIN-NET
descr:     CJSC "ER-Telecom Holding" Bryansk branch
descr:     Bryansk, Russia
descr:     Main network
country:    RU
admin-c:    ERTH32-RIPE
org:      ORG-CHBB3-RIPE
tech-c:     ERTH32-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2021-05-05T09:23:06Z
last-modified: 2021-05-05T09:23:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CHBB3-RIPE
org-name:    JSC "ER-Telecom Holding" Bryansk Branch
org-type:    OTHER
descr:     TM DOM.RU, Bryansk ISP
address:    shosse Kosmonavtov, 111
address:    614099 Perm'
address:    Russian Federation
phone:     +7 342 2462 367
fax-no:     +7 342 2195 104
admin-c:    ERTH32-RIPE
tech-c:     ERTH32-RIPE
abuse-c:    RAID1-RIPE
mnt-ref:    RAID-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2011-06-16T11:25:20Z
last-modified: 2019-10-16T12:06:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operation Center CJSC ER-Telecom Holding Bryansk branch
address:    CJSC "ER-Telecom Holding" Bryansk branch
address:    shosse Kosmonavtov, 111
address:    614099 Perm'
address:    Russian Federation
phone:     +7 342 2 195 100
fax-no:     +7 342 2 195 100
admin-c:    RAID1-RIPE
tech-c:     RAID1-RIPE
nic-hdl:    ERTH32-RIPE
created:    2011-06-16T11:23:49Z
last-modified: 2019-10-16T12:06:23Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     RAID-MNT


route:     5.77.16.0/20
origin:     AS57044
org:      ORG-CHBB3-RIPE
descr:     CJSC "ER-Telecom Holding" Bryansk branch
descr:     Bryansk, Russia
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2021-05-05T09:27:48Z
last-modified: 2021-05-05T09:27:48Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CHBB3-RIPE
org-name:    JSC "ER-Telecom Holding" Bryansk Branch
org-type:    OTHER
descr:     TM DOM.RU, Bryansk ISP
address:    shosse Kosmonavtov, 111
address:    614099 Perm'
address:    Russian Federation
phone:     +7 342 2462 367
fax-no:     +7 342 2195 104
admin-c:    ERTH32-RIPE
tech-c:     ERTH32-RIPE
abuse-c:    RAID1-RIPE
mnt-ref:    RAID-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2011-06-16T11:25:20Z
last-modified: 2019-10-16T12:06:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]