| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.83.14 (lg) / ec2-3-236-83-14.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:530e::3ec:530e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS51020 
PREFIKSY:    AS51020
TRACEROUTE:  5.62.137.0 5.62.137.0
LOOKING GLASS: 5.62.137.0 5.62.137.0
IPv6 in 6to4: 2002:53e:8900::53e:8900

IQ
inetnum:    5.62.128.0 - 5.62.151.255
netname:    IQ-AL-JAZEERATELECOM-20120611
org:      ORG-AAC3-RIPE
country:    IQ
admin-c:    RH5155-RIPE
tech-c:     RH5155-RIPE
mnt-routes:   aljazeera
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     aljazeera
status:     ALLOCATED PA
created:    2015-08-17T09:26:45Z
last-modified: 2017-03-01T06:27:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AAC3-RIPE
org-name:    Al-Jazeera Al-Arabiya Company for Communication and Internet LTD
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Al-Sena'a Street
address:    35140
address:    Baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647713915834
abuse-c:    AR15588-RIPE
mnt-ref:    aljazeera
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     aljazeera
created:    2012-01-24T09:51:05Z
last-modified: 2024-01-09T11:52:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Hussein
address:    AL-Sena'a Street
address:    Iraq-Baghdad
phone:     +964 7713915834
nic-hdl:    RH5155-RIPE
mnt-by:     aljazeera
created:    2012-01-24T11:48:32Z
last-modified: 2024-01-09T14:26:46Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.62.137.0/24
descr:     Broadband Subscriber
origin:     AS198589
mnt-by:     aljazeera
created:    2015-08-17T11:08:11Z
last-modified: 2015-08-17T11:08:11Z
source:     RIPE


route:     5.62.137.0/24
origin:     AS51020
mnt-by:     aljazeera
created:    2024-05-12T15:17:05Z
last-modified: 2024-05-12T15:17:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]