| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS58173 
PREFIKSY:    AS58173
TRACEROUTE:  5.61.74.0 5.61.74.0
LOOKING GLASS: 5.61.74.0 5.61.74.0
IPv6 in 6to4: 2002:53d:4a00::53d:4a00

GB
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.61.72.0 - 5.61.79.255
netname:    UK-ONWAVE-20120607
country:    GB
org:      ORG-OUL3-RIPE
admin-c:    IM4052-RIPE
admin-c:    DK7599-RIPE
tech-c:     IM4052-RIPE
tech-c:     DK7599-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ONWVUK-NE01
mnt-lower:   DK7599-RIPE
mnt-lower:   ONWVUK-NE01
mnt-routes:   DK7599-RIPE
created:    2012-06-07T12:52:32Z
last-modified: 2018-10-24T15:12:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OUL3-RIPE
org-name:    Onwave UK Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    4 Abbey Wood Road
        Kings Hill
address:    ME19 4AB
address:    West Malling Kent
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442034342100
fax-no:     +353449334093
abuse-c:    AR13780-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ONWVUK-NE01
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ONWVUK-NE01
created:    2013-01-11T12:35:30Z
last-modified: 2022-01-24T13:10:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dana Konkin
address:    2 Kings Hill Ave.,West Malling,Kent,ME19 4AQ,UK
phone:     +44 7449 200010
nic-hdl:    DK7599-RIPE
mnt-by:     DANA_KONKIN
created:    2016-01-14T13:04:59Z
last-modified: 2018-04-20T13:24:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Iain Murdoch
address:    Onwave Uk Ltd, The Oasts, Charmans Farm Beggars Lane, Westerham Kent, TN16 1QP
phone:     +44 (0)844 775 0000
nic-hdl:    IM4052-RIPE
mnt-by:     Iain_Murdoch
created:    2013-04-11T10:48:46Z
last-modified: 2018-10-22T09:34:22Z
source:     RIPE


route:     5.61.72.0/21
descr:     Onwave UK Ltd
origin:     AS58173
mnt-by:     ONWVUK-NE01
created:    2018-10-09T14:59:47Z
last-modified: 2018-10-24T15:33:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]