| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.83.14 (lg) / ec2-3-236-83-14.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:530e::3ec:530e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS57043 
PREFIKSY:    AS57043
TRACEROUTE:  5.39.222.0 5.39.222.0
LOOKING GLASS: 5.39.222.0 5.39.222.0
IPv6 in 6to4: 2002:527:de00::527:de00

NL
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.39.216.0 - 5.39.223.255
netname:    NL-HOSTKEY-20120516
country:    NL
geofeed:    https://invapi.hostkey.com/as57043.csv
org:      ORG-HB14-RIPE
admin-c:    ANSH31-RIPE
tech-c:     ANSH31-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOSTKEY-MNT
created:    2012-05-16T09:18:34Z
last-modified: 2023-11-15T14:35:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HB14-RIPE
org-name:    HOSTKEY B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    W Frederik Hermansstr 91
address:    1011DG
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31208203777
fax-no:     +31208203778
descr:     www.hostkey.com
admin-c:    ANSH31-RIPE
tech-c:     ANSH31-RIPE
mnt-ref:    HOSTKEY-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HOSTKEY-RU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOSTKEY-MNT
abuse-c:    HA2801-RIPE
created:    2011-06-16T09:42:19Z
last-modified: 2023-10-09T09:05:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     RIPE Team
address:    W Frederik Hermansstr 91
address:    1011DG
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31208203777
org:      ORG-HB14-RIPE
nic-hdl:    ANSH31-RIPE
mnt-by:     HOSTKEY-MNT
created:    2015-07-22T09:22:31Z
last-modified: 2022-06-30T14:38:28Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.39.222.0/24
origin:     AS57043
mnt-by:     HOSTKEY-MNT
created:    2015-10-22T14:14:01Z
last-modified: 2019-07-01T15:21:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]