| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS15828 WCD-AS
PREFIKSY:   WCD-AS AS15828
TRACEROUTE:  5.34.205.0 5.34.205.0
LOOKING GLASS: 5.34.205.0 5.34.205.0
IPv6 in 6to4: 2002:522:cd00::522:cd00

IR
inetnum:    5.34.205.0 - 5.34.205.255
org:      ORG-SL1132-RIPE
netname:    SpaceshipNetworks
country:    UA
admin-c:    SNN52-RIPE
tech-c:     SNN52-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     spaceshipnetworks-MNT
created:    2021-12-22T10:16:06Z
last-modified: 2021-12-22T10:16:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL1132-RIPE
org-name:    Spaceshipnetworks LTD
org-type:    OTHER
address:    Khreshhatik St., 14D, Kyiv (Kiev), UA
abuse-c:    ACRO45156-RIPE
mnt-ref:    spaceshipnetworks-MNT
mnt-by:     spaceshipnetworks-MNT
created:    2021-12-10T21:29:27Z
last-modified: 2021-12-10T21:29:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Spaceship networks NOC
address:    Khreshhatik St., 14D, Kyiv, UA
nic-hdl:    SNN52-RIPE
mnt-by:     spaceshipnetworks-MNT
created:    2021-12-10T21:23:20Z
last-modified: 2021-12-10T21:23:20Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.34.205.0/24
origin:     AS15828
mnt-by:     spaceshipnetworks-MNT
created:    2021-12-22T10:29:12Z
last-modified: 2021-12-22T10:29:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]