| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.132.102 (lg) / ec2-100-28-132-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:8466::641c:8466 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:       AS208398 
PREFIKSY:       AS208398
TRACEROUTE:    5.255.231.188 5-255-231-188.spider.yandex.com
LOOKING GLASS: 5.255.231.188 5-255-231-188.spider.yandex.com
IPv6 in 6to4:  2002:5ff:e7bc::5ff:e7bc

RU
NetRange:       5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:           5.0.0.0/8
NetName:        RIPE-5
NetHandle:      NET-5-0-0-0-1
Parent:          ()
NetType:        Allocated to RIPE NCC
OriginAS:       
Organization:   RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:        2010-11-30
Updated:        2010-12-13
Comment:        These addresses have been further assigned to users in
Comment:        the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:        the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink:  https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink:  whois.ripe.net


OrgName:        RIPE Network Coordination Centre
OrgId:          RIPE
Address:        P.O. Box 10096
City:           Amsterdam
StateProv:      
PostalCode:     1001EB
Country:        NL
RegDate:        
Updated:        2013-07-29
Ref:            https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer:  whois://whois.ripe.net
ResourceLink:  https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:   Abuse Contact
OrgAbusePhone:  +31205354444 
OrgAbuseEmail:  abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:   RIPE NCC Operations
OrgTechPhone:  +31 20 535 4444 
OrgTechEmail:  hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:        5.255.231.0 - 5.255.231.255
netname:        YANDEX-5-255-231
status:         ASSIGNED PA
country:        RU
descr:          Yandex enterprise network
admin-c:        YNDX1-RIPE
tech-c:         YNDX1-RIPE
remarks:        INFRA-AW
org:            ORG-YA1-RIPE
mnt-by:         YANDEX-MNT
source:         RIPE
created:        2020-11-10T09:34:26Z
last-modified:  2022-04-05T15:28:56Z

organisation:   ORG-YA1-RIPE
org-name:       YANDEX LLC
country:        RU
org-type:       LIR
address:        LVA TOLSTOY STREET, 16
address:        119021
address:        Moscow
address:        RUSSIAN FEDERATION
phone:          +74957397000
fax-no:         +74957397070
admin-c:        MK24579-RIPE
admin-c:        AUR2-RIPE
admin-c:        EM3673-RIPE
abuse-c:        YAH6-RIPE
mnt-ref:        RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:        YANDEX-MNT
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         YANDEX-MNT
created:        2004-04-22T14:39:02Z
last-modified:  2023-07-17T08:05:45Z
source:         RIPE # Filtered

role:           Yandex LLC Network Operations
address:        Yandex LLC
address:        16, Leo Tolstoy St.
address:        119021
address:        Moscow
address:        Russian Federation
phone:          +7 495 739 7000
fax-no:         +7 495 739 7070
remarks:        trouble: ------------------------------------------------------
remarks:        trouble: Points of contact for Yandex LLC Network Operations
remarks:        trouble: ------------------------------------------------------
remarks:        trouble: Routing and peering issues: noc@yandex.net
remarks:        trouble: SPAM issues: abuse@yandex.ru
remarks:        trouble: Network security issues: abuse@yandex.ru
remarks:        trouble: Mail issues: postmaster@yandex.ru
remarks:        trouble: General information: info@yandex.ru
remarks:        trouble: ------------------------------------------------------
admin-c:        MK24579-RIPE
tech-c:         EM3673-RIPE
tech-c:         AUR2-RIPE
nic-hdl:        YNDX1-RIPE
mnt-by:         YANDEX-MNT
created:        2002-06-07T05:35:50Z
last-modified:  2021-08-23T16:42:06Z
source:         RIPE # Filtered
abuse-mailbox:  abuse@yandex.ru


route:          5.255.192.0/18
descr:          Yandex enterprise network
origin:         AS13238
mnt-by:         YANDEX-MNT
created:        2012-10-31T12:52:07Z
last-modified:  2012-10-31T12:52:07Z
source:         RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]