| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39798 MivoCloud
PREFIKSY:   MivoCloud AS39798
TRACEROUTE:  5.252.179.0 5-252-179-0.mivocloud.com
LOOKING GLASS: 5.252.179.0 5-252-179-0.mivocloud.com
IPv6 in 6to4: 2002:5fc:b300::5fc:b300

RU
inetnum:    5.252.179.0 - 5.252.179.255
netname:    MIVO-5-252-179-0-24-RU
descr:     MivoCloud
geoloc:     55.652641 37.529029
country:    RU
org:      ORG-MS569-RIPE
admin-c:    MIVO-RIPE
tech-c:     MIVO-RIPE
abuse-c:    MIVO-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2020-03-30T13:07:43Z
last-modified: 2021-04-22T04:00:56Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    Geofeed https://www.mivocloud.com/geofeed.csv

organisation:  ORG-MS569-RIPE
org-name:    MivoCloud SRL
country:    MD
org-type:    LIR
address:    sos. Hincesti 43, of. 404
address:    MD-2028
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +373 22 872 872
admin-c:    MXPV-RIPE
admin-c:    VLMR-RIPE
tech-c:     MIVO-RIPE
abuse-c:    MIVO-RIPE
mnt-ref:    MNT-MIVOCLOUD
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2018-08-22T16:27:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:54:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MivoCloud Administrator
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    https://www.mivocloud.com
remarks:
abuse-mailbox: abuse@mivocloud.com
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
remarks:    MivoCloud SRL
address:    6 Vl. Korolenko str.
address:    MD-2028
address:    Chisinau
address:    Republic of Moldova
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------
remarks:
org:      ORG-MS569-RIPE
nic-hdl:    MIVO-RIPE
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2015-03-18T15:38:12Z
last-modified: 2020-12-19T11:55:33Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------


route:     5.252.179.0/24
descr:     MivoCloud Russia
origin:     AS39798
mnt-by:     MNT-MIVOCLOUD
created:    2019-09-03T19:43:49Z
last-modified: 2019-09-03T19:43:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]