| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS25369 BANDWIDTH-AS
PREFIKSY:   BANDWIDTH-AS AS25369
TRACEROUTE:  5.226.140.0 0.140.226.5.baremetal.zare.com
LOOKING GLASS: 5.226.140.0 0.140.226.5.baremetal.zare.com
IPv6 in 6to4: 2002:5e2:8c00::5e2:8c00

GB
inetnum:    5.226.136.0 - 5.226.143.255
netname:    UK-HYDRACOM-20120907
country:    GB
org:      ORG-HCL11-RIPE
geoloc:     51.507386 -0.127700
admin-c:    HCN11-RIPE
tech-c:     HCN11-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HYDRA-MNT
created:    2012-09-07T12:10:03Z
last-modified: 2020-10-19T15:09:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HCL11-RIPE
org-name:    Hydra Communications Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Elm House, 10 Fountain Court
address:    BS32 4LA
address:    Bristol
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448000803330
tech-c:     HCN11-RIPE
abuse-c:    AR17698-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    HYDRA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HYDRA-MNT
created:    2013-10-16T13:57:51Z
last-modified: 2022-07-01T14:51:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hydra Communications NOC
address:    C/O Blenheim, Elm House, 10 Fountain Court
address:    Bristol
address:    BS32 4LA
phone:     +448000803330
nic-hdl:    HCN11-RIPE
mnt-by:     HYDRA-MNT
created:    2018-02-20T23:51:47Z
last-modified: 2020-10-19T14:58:02Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.226.140.0/24
origin:     AS25369
mnt-by:     HYDRA-MNT
created:    2018-06-28T01:49:19Z
last-modified: 2018-06-28T01:49:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]