| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS199524 GCORE
PREFIKSY:   GCORE AS199524
TRACEROUTE:  5.188.229.0 subnet.gcore.lu
LOOKING GLASS: 5.188.229.0 subnet.gcore.lu
IPv6 in 6to4: 2002:5bc:e500::5bc:e500

LU
inetnum:    5.188.229.0 - 5.188.229.255
netname:    GCL-CUSTOMER-RU
descr:     G-Core Labs Customer assignment
country:    RU
org:      ORG-WIG6-RIPE
admin-c:    LA5122-RIPE
tech-c:     LA5122-RIPE
mnt-by:     GCL1-MNT
status:     ASSIGNED PA
created:    2020-06-11T13:57:08Z
last-modified: 2020-06-11T13:57:08Z
source:     RIPE
geoloc:     48.472584 135.057732

organisation:  ORG-WIG6-RIPE
org-name:    G-Core Labs S.A.
country:    LU
org-type:    LIR
address:    2A Rue Albert Borschette
address:    1246
address:    Luxembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +375293666245
abuse-c:    AC23417-RIPE
mnt-ref:    GCL1-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GCL1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2012-12-05T13:21:56Z
last-modified: 2020-12-16T14:53:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     LIR Admin
address:    G-Core Labs S.A.
address:    2A Rue Albert Borschette
address:    1246 Luxembourg
phone:     +352-691-045488
nic-hdl:    LA5122-RIPE
mnt-by:     WGI1-MNT
mnt-by:     GCL1-MNT
created:    2012-12-05T15:05:34Z
last-modified: 2015-12-10T08:56:40Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.188.229.0/24
descr:     GCL-5-188-229-0-24
origin:     AS199524
mnt-by:     GCL1-MNT
created:    2020-06-11T10:01:29Z
last-modified: 2020-06-11T10:01:29Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]