| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39305 CONVERGENCE-FR
PREFIKSY:   CONVERGENCE-FR AS39305
TRACEROUTE:  5.183.16.0 5.183.16.0
LOOKING GLASS: 5.183.16.0 5.183.16.0
IPv6 in 6to4: 2002:5b7:1000::5b7:1000

FR
inetnum:    5.183.16.0 - 5.183.19.255
netname:    FR-R2S-20190409
country:    FR
org:      ORG-RSSS3-RIPE
admin-c:    HL4625-RIPE
tech-c:     GCN28-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GroupeConvergence-MNT
created:    2019-04-09T14:43:00Z
last-modified: 2019-04-09T14:43:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RSSS3-RIPE
org-name:    RESEAUX SOLUTIONS SERVICES SASU
country:    FR
org-type:    LIR
address:    Rue Toussaint Catros - Parc d'activit Techespace - N10
address:    33185
address:    Le Haillan
address:    FRANCE
phone:     +33556343255
admin-c:    HL4625-RIPE
tech-c:     HL4625-RIPE
abuse-c:    AR51896-RIPE
mnt-ref:    GroupeConvergence-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GroupeConvergence-MNT
created:    2019-04-04T08:46:44Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Groupe Convergence.com NOC
address:    17 Boulevard Alfred de Vigny
address:    79100, Thouars, France
tech-c:     JM20506-RIPE
tech-c:     FB16272-RIPE
nic-hdl:    GCN28-RIPE
mnt-by:     GroupeConvergence-MNT
created:    2018-11-01T21:16:38Z
last-modified: 2018-12-19T10:02:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Herve LAYAIT
address:    Rue Toussaint Catros - Parc d'activit Techespace - N10
address:    33185
address:    Le Haillan
address:    FRANCE
phone:     +33556343255
nic-hdl:    HL4625-RIPE
mnt-by:     GroupeConvergence-MNT
created:    2019-04-04T08:46:43Z
last-modified: 2019-04-04T08:46:44Z
source:     RIPE


route:     5.183.16.0/22
origin:     AS39305
mnt-by:     GroupeConvergence-MNT
created:    2019-04-12T14:38:20Z
last-modified: 2019-04-12T14:38:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]