| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.68.86 (lg) / ec2-44-201-68-86.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:4456::2cc9:4456 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS21396 NETCONNEX
PREFIKSY:   NETCONNEX AS21396
TRACEROUTE:  5.182.223.0 5.182.223.0
LOOKING GLASS: 5.182.223.0 5.182.223.0
IPv6 in 6to4: 2002:5b6:df00::5b6:df00

GB
inetnum:    5.182.220.0 - 5.182.223.255
netname:    UK-NETCONNEX-20190409
country:    GB
org:      ORG-NBL2-RIPE
admin-c:    NCHM-RIPE
tech-c:     NCHM-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
mnt-routes:   NETCONNEX-MNT
created:    2019-04-09T09:52:21Z
last-modified: 2019-04-09T10:43:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NBL2-RIPE
org-name:    NetConnex Broadband Ltd.
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Court Farm Lodge,        1 Eastway
address:    KT19 8SG
address:    Epsom
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 870 745 4830
fax-no:     +44 870 745 4831
mnt-ref:    NETCONNEX-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
admin-c:    WILL-RIPE
admin-c:    JRH-RIPE
admin-c:    AJBD-RIPE
admin-c:    TSAL-RIPE
abuse-c:    NCAB-RIPE
tech-c:     DN2930-RIPE
created:    2004-04-17T12:18:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:52:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NetConnex Hostmaster
address:    60 Windsor Avenue
address:    London SW19 2RR
address:    United Kingdom
phone:     +44 870 745 4830
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    Please refer to abuse-c contact on organisation object
remarks:    for any abuse reports, or use:
remarks:    https://stat.ripe.net/specials/abuse
remarks:    Complaints directed to any other addresses will be ignored
remarks:    -------------------------------------------------------------
remarks:    We do not consent to data from this record being added to any
remarks:    third party database or used for marketing. We will report
remarks:    offenders.
remarks:    -------------------------------------------------------------
admin-c:    SL
tech-c:     SL
nic-hdl:    NCHM-RIPE
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
created:    2001-12-25T12:30:27Z
last-modified: 2022-02-14T15:28:48Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.182.223.0/24
descr:     NetConnex Broadband Ltd. - London, UK
descr:     See AS21396 for more details.
origin:     AS21396
mnt-by:     NETCONNEX-MNT
created:    2019-04-17T12:04:24Z
last-modified: 2019-04-17T12:04:24Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]