| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS50926 
PREFIKSY:    AS50926
TRACEROUTE:  5.175.44.0 5.175.44.0
LOOKING GLASS: 5.175.44.0 5.175.44.0
IPv6 in 6to4: 2002:5af:2c00::5af:2c00

ES
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.175.40.0 - 5.175.47.255
netname:    ES-INFORTELECOM-20120801
country:    ES
org:      ORG-ISS3-RIPE
admin-c:    JDDG1-RIPE
tech-c:     JDDG1-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS50926-MNT
created:    2014-08-26T12:55:29Z
last-modified: 2022-06-29T07:22:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ISS3-RIPE
org-name:    AXARNET COMUNICACIONES, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Calle de Duque de Sesto 23, Planta 1
address:    28009
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34911868181
admin-c:    JDDG1-RIPE
admin-c:    VGP13-RIPE
abuse-c:    ABIT11-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS50926-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS50926-MNT
created:    2004-10-07T15:33:06Z
last-modified: 2024-01-19T07:30:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jose Daniel Domenech Gasco
address:    Ronda Narciso Monturiol, 17
address:    Ed. ASCENTER III - Of. 1-1
address:    46980 - Paterna
address:    Valencia - SPAIN
phone:     +34911868181
nic-hdl:    JDDG1-RIPE
mnt-by:     AS50926-MNT
created:    2002-10-08T14:20:22Z
last-modified: 2022-02-20T18:27:29Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.175.40.0/21
origin:     AS50926
mnt-by:     AS50926-MNT
created:    2014-10-24T06:43:55Z
last-modified: 2022-06-23T11:00:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]