| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39603 P4NET
PREFIKSY:   P4NET AS39603
TRACEROUTE:  5.173.42.164 user-5-173-42-164.play-internet.pl
LOOKING GLASS: 5.173.42.164 user-5-173-42-164.play-internet.pl
IPv6 in 6to4: 2002:5ad:2aa4::5ad:2aa4

PL
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.173.0.0 - 5.173.127.255
descr:     Playonline
netname:    P4NET
country:    PL
admin-c:    TEAM4-RIPE
tech-c:     TEAM4-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     P4-MNT
created:    2017-03-30T09:25:55Z
last-modified: 2017-03-30T10:56:47Z
source:     RIPE

role:      P4 Team
address:    P4 Sp. z o.o.
address:    ul. Tasmowa 7
address:    02-677 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 22 3194000
fax-no:     +48 22 3194001
tech-c:     MK9263-RIPE
tech-c:     GC13723-RIPE
admin-c:    AS2985-RIPE
admin-c:    SK2147-RIPE
nic-hdl:    TEAM4-RIPE
mnt-by:     P4-MNT
created:    2006-03-11T21:32:24Z
last-modified: 2020-04-30T13:08:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@project4.pl


route:     5.173.0.0/17
descr:     P4NET
origin:     AS39603
mnt-by:     P4-MNT
created:    2018-07-27T10:42:42Z
last-modified: 2018-07-27T10:42:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]